„Problems of Economics and Law” to recenzowany półrocznik interdyscyplinarny publikowany przez pracowników Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii Tarnowskiej. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Krzysztof Firlej. Czasopismo służy prezentacji badań własnych nie tylko pracowników Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii Tarnowskiej, ale także krajowej i międzynarodowej społeczności akademickiej zainteresowanej naukami ekonomicznymi i prawnymi oraz tzw. debiutom studenckim.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, zawierające wyniki badań z zakresu ekonomii, życia gospodarczego, polityki społecznej i socjalnej oraz prawa i administracji. Teksty do publikacji są przyjmowane w trybie ciągłym.

Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu (open access), a prace publikowane są w językach polskim i angielskim.

„Problems of Economics and Law” zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji
o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem:  ISSN 2657-4888.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl).

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, Akademia Tarnowska
kontakt: k_firlej@anstar.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

Prawo:
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. Uczelni
Akademia Tarnowska
kontakt: a_swiatlowski@anstar.edu.pl

Ekonomia:
dr hab. inż. Józef Kania, prof. Uczelni
Akademia Tarnowska
kontakt: j_kania@anstar.edu.pl

Praca socjalna:
dr Krzysztof Chmielarz
Akademia Tarnowska
kontakt: k_chmielarz@anstar.edu.pl

Redaktor statystyczny

dr Danuta Bogocz
Akademia Tarnowska
kontakt: d_bogocz@anstar.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Małgorzata Gajda-Kantorowska
Akademia Tarnowska
kontakt: m_gajda-kantorowska@anstar.edu.pl

Ekonomia i finanse; Nauki o zarządzaniu i jakości

prof. dr hab. Krzysztof Firlej (Akademia Tarnowska)
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Czesław Nowak (Akademia Tarnowska)
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Henryk Runowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Żmija (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Karol Kukuła (Akademia Tarnowska)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr Ladislav Hajek (Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy)
prof. dr hab. Przemysław Deszczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
prof. dr hab. Stanisław Stańko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Waldemar Rembisz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
prof. dr James W. Dunn (Pennsylvania State University, USA)
dr hab. Bogusław Węgrzyn (Akademia Tarnowska)
dr hab. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr Theodore R Alter (Pennsylvania State University, USA)
dr hab. Dariusz Żmija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Hanna Pondel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Anna Olszańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Józef Kania (Akademia Tarnowska)
prof. dr Volodymyr Ternovsky (Tavria State Agrotechnological University, Ukraina)
dr hab. Robert Kłaczyński (Akademia Tarnowska)
dr inż. Jarosław Mikołajczyk (Akademia Tarnowska)
dr Krzysztof Adam Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr inż. Wojciech Sroka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Nauki prawne

prof. dr hab. Anna Łabno (Akademia Tarnowska)
prof. dr hab. Piotr Dobosz (Akademia Tarnowska)
prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Akademia Tarnowska)
dr hab. Anna Pachowicz (Akademia Tarnowska)
dr hab. Paweł Cichoń (Akademia Tarnowska)
dr hab. Andrzej Światłowski (Akademia Tarnowska)
dr Anna Gądek (Akademia Tarnowska)
dr Krzysztof Chmielarz (Akademia Tarnowska)

Akademia Tarnowska
Redakcja czasopisma "Problems of Economics and Law"
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów, Poland

Główna osoba do kontaktu:
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Akademia Tarnowska
k_firlej@anstar.edu.pl

Numer bieżący
7 (1) 2022
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-4888
33-100 Tarnów