„Problems of Economics and Law” to recenzowany półrocznik interdyscyplinarny publikowany przez pracowników Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Krzysztof Firlej. Czasopismo służy prezentacji badań własnych nie tylko pracowników Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego ANS w Tarnowie, ale także krajowej i międzynarodowej społeczności akademickiej zainteresowanej naukami ekonomicznymi i prawnymi oraz tzw. debiutom studenckim.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, zawierające wyniki badań z zakresu ekonomii, życia gospodarczego, polityki społecznej i socjalnej oraz prawa i administracji. Teksty do publikacji są przyjmowane w trybie ciągłym.

Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu (open access), a prace publikowane są w językach polskim i angielskim.

„Problems of Economics and Law” zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji
o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem:  ISSN 2657-4888.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl).

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: k_firlej@anstar.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

Prawo:
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. Uczelni
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: a_swiatlowski@anstar.edu.pl

Ekonomia:
dr hab. inż. Józef Kania, prof. Uczelni
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: j_kania@anstar.edu.pl

Praca socjalna:
dr Krzysztof Chmielarz
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: k_chmielarz@anstar.edu.pl

Redaktor statystyczny

dr Danuta Bogocz
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: d_bogocz@anstar.edu.pl

Sekretarz redakcji

dr Małgorzata Gajda-Kantorowska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
kontakt: m_gajda-kantorowska@anstar.edu.pl

Ekonomia i finanse; Nauki o zarządzaniu i jakości

prof. dr hab. Krzysztof Firlej (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Czesław Nowak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Henryk Runowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Żmija (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Karol Kukuła (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr Ladislav Hajek (Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy)
prof. dr hab. Przemysław Deszczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
prof. dr hab. Stanisław Stańko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Waldemar Rembisz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
prof. dr James W. Dunn (Pennsylvania State University, USA)
dr hab. Bogusław Węgrzyn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr hab. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr Theodore R Alter (Pennsylvania State University, USA)
dr hab. Dariusz Żmija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Hanna Pondel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Anna Olszańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Józef Kania (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
prof. dr Volodymyr Ternovsky (Tavria State Agrotechnological University, Ukraina)
dr hab. Robert Kłaczyński (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr inż. Jarosław Mikołajczyk (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr Krzysztof Adam Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr inż. Wojciech Sroka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Nauki prawne

prof. dr hab. Anna Łabno (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
prof. dr hab. Piotr Dobosz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr hab. Anna Pachowicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr hab. Paweł Cichoń (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr hab. Andrzej Światłowski (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr Anna Gądek (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
dr Krzysztof Chmielarz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Redakcja czasopisma "Problems of Economics and Law"
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów, Poland

Główna osoba do kontaktu:
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
k_firlej@anstar.edu.pl

Numer bieżący
7 (1) 2022
Akademia Nauk Stosowanych
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-4888
w Tarnowie
33-100 Tarnów, Poland