Pamiętnik Teatralny


Numer: 72 (3/2023)

Transnarodowe ścieżki eurazjatyckich sztuk performatywnych
Redaktor: Artur Duda

Numer: 72 (2/2023)

Opera – Pop – Kultura
Redaktorzy: Katarzyna Lisiecka, Adam Regiewicz

Numer: 72 (1/2023)

Molière: Powroty
Redaktor: Patryk Kencki
Instytut Sztuki
ul. Długa 28
ISSN 0031-0522
Polska Akademia Nauk
00-238 Warszawa
e-ISSN 2658-2899