dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW - redaktor naczelna
dr hab. Beata Bolesławska‑Lewandowska, prof. IS PAN
dr Agnieszka Chwiłek
dr hab. Małgorzata Gamrat
dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. UW

dr hab. Edward Boniecki, prof. IBL PAN
dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC (Emerita)
Prof. Stephen Downes
prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
prof. dr hab. Zofia Helman (Emerita)
prof. dr hab. Irena Poniatowska (Emerita)
dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN
Dr Ian Rumbold
Prof. Adrian Thomas (Emeritus)
prof. dr Hana Urbancová
Prof. Lisa Cooper Vest
prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (Emerita)

Redaktor naczelna „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”

Iwona Lindstedt
i.lindstedt@uw.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP

Beata Bolesławska
beata.boleslawska@ispan.pl

Sekretarz redakcji

Izabela Zymer
info@polskirocznikmuzykologiczny.pl
tel.: 785270000

„Polski Rocznik Muzykologiczny” został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi w 1936 roku). W roku 2004, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich został wydany trzeci tom „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu.

„Rocznik” zamieszcza artykuły i komunikaty z zakresu wszystkich subdyscyplin muzykologicznych, w tym wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP. Pismo ma charakter dwujęzyczny – publikuje teksty w języku polskim i angielskim. Począwszy od rocznika 2011 (nr 9) zawartość kolejnych tomów prezentowana jest online w otwartym dostępie na licencji Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY–SA 4.0). Kolejne wydania można przeglądać w zakładce "Wydane numery".

W roku 2016, wraz z XIV tomem „Rocznika”, rozpoczął się nowy etap w dziejach naszego czasopisma związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym – prestiżową oficyną wydawniczą specjalizującą się w publikacjach nut oraz książek o tematyce muzycznej, która podjęła się wydawania i dystrybucji drukowanej wersji czasopisma. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych Polskie Wydawnictwo Muzyczne wysyła kolejne wydania „Rocznika”  do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej (po 2 egzemplarze) oraz do pozostałych bibliotek wskazanych w Rozporządzeniu.

W roku 2019 uruchomiona została nowa, domowa strona czasopisma www.polskirocznikmuzykologiczny.pl, która w roku 2023 przeszła przebudowę, została zaktualizowana i otrzymała nową oprawę graficzną. Pod koniec roku 2020 wydawca pisma – Związek Kompozytorów Polskich - podpisał umowę o współpracy z platformą Sciendo specjalizującą się w promocji i dystrybucji zawartości czasopism naukowych. W roku 2022 dołączyliśmy do wirtualnej Biblioteki Nauki budowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Patronem „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Prace nad portalem w latach 2021–2023 były współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki jako część dwuletniego zadania „Modernizacja i aktualizacja portali internetowych naukowej Biblioteki-Fonoteki ZKP-POLMIC” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych 2021”.

Numer bieżący
XX (2022)
Polski Rocznik Muzykologiczny
Związek Kompozytorów Polskich
ISSN 1733-9871
& Polskie Wydawnictwo Muzyczne
e-ISSN 2719-7891