„Pamiętnik Teatralny” to recenzowane czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą kulturą teatralną (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), otwarty jest na różne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne ujęcia. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są także artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje również bloki tematyczne oraz problemowe recenzje książek teatrologicznych. Zapraszamy do współpracy badaczki i badaczy z różnych środowisk naukowych i kulturowych, zarówno osoby doświadczone, jak i rozpoczynające karierę akademicką. W trosce o zasady różnorodności, inkluzywności i równości w akademickiej debacie nie pobieramy żadnych opłat od autorek i autorów.  Wszystkie teksty naukowe zakwalifikowane wstępnie przez kolegium redakcyjne recenzowane są w trybie podwójnie ślepej recenzji. Od roku 2020 przyjmujemy zgłoszenia również w języku angielskim. Wszystkie opublikowane artykuły udostępniamy bez żadnej zwłoki na licencji CC BY 4,0 (Od zeszytu 1/2018 do 3/2022 stosowaliśmy licencję CC BY-NC-ND 4.0).

Od roku 2020 podstawową (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (ISSN: 2658-2899). Wszystkie zeszyty ukazują się także w wersji drukowanej (ISSN: 0031-0522). 

Redaktorka naczelna:

dr hab. Ewa Partyga, Instytut Sztuki PAN
https://orcid.org/0000-0001-7929-2875
ewa.partyga@ispan.pl
pamietnik.teatralny@gmail.com

Sekretarz redakcji:

dr Stanisław Godlewski, Instytut Sztuki PAN
stanislaw.godlewski@ispan.pl 
pamietnik.teatralny@gmail.com

Redaktorki i redaktorzy naukowi:

dr Anna Chojnacka, Instytut Sztuki PAN
anna.chojnacka@ispan.pl 
pamietnik.teatralny@gmail.com

dr Emilia Olechnowicz, Instytut Sztuki PAN
https://orcid.org/0000-0003-4874-3471
emilia.olechnowicz@ispan.pl 
pamietnik.teatralny@gmail.com

dr Daniel W. Pratt, PhD, McGill University, Montreal
daniel.pratt@mcgill.ca

dr Zofia Ziemann, Uniwerstytet Jagielloński, Kraków
zofia.ziemann@uj.edu.pl

Redaktorki i redaktorzy afiliowani:

Surafel Wondimu Abebe, The Africa Institute of Sharjah (AE)
Chris Hay, University of Queensland (AU)
Anita Gonzalez, Georgetown University (US)
Ulla Kallenbach, Universitetet i Bergen (NO)
Rashna Darius Nicholson, University of Hong Kong (HK)
Maciej Rożalski, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (BR)
Antonio Prieto Stambaugh, Universidad Veracruzana (MX)

Współpraca redakcyjna:

Alasdair Cullen (Uniwersytet Warszawski)
Alan Lockwood
Ginevra House
John Jacobs

Korekta tekstów polskich:

Julia Odnous-Pawlińska

Redakcja techniczna:

Katarzyna Płońska (Studio Perfectsoft)
Krzysztof Gotowicki (Pracownia)

Koncepcja graficzna (od 2021 roku):

Janusz Górski (Pracownia)

prof. dr hab. Janusz Degler, Uniwersytet Wrocławski (prof. emerit.) (PL)
prof. Maiia Harbuziuk, Львівський національний університет імені Івана Франка (UKR)
prof. Beth Holmgren, Duke University, Trinity College of Arts & Sciences (USA)
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski (PL)
prof. dr hab. Jarosław Komorowski, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. dr hab. Edward Krasiński, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. dr hab. Lidia Kuchtówna, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. Bojana Kunst, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Justus-Liebig University Giessen (DE)
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (PL)
prof. dr hab. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (prof. emerit.) (FR)
prof. dr hab. Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński (prof. emerit.) (PL)
prof. Jane Milling, University of Exeter (GB)
prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (prof. emerit.) (PL)
prof. dr hab. Lech Sokół, Instytut Sztuki PAN (PL)
prof. Ana Vujanović, University of the Arts Berlin - HZT / University of the Arts Amsterdam - SNDO (RS/DE/NL)
prof. Meike Wagner, Ludwig-Maximilians-Universität München (DE)

Redakcja / Editorial Office:

„Pamiętnik Teatralny"
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Art, Polish Academy of Sciences
ul. Długa 28, 00-238 Warszawa, Poland
tel. (+48) 22 50 48 242
e-mail: pamietnik.teatralny@gmail.com 

Editor-in-Chief: Ewa Partyga, e-mail: ewa.partyga@ispan.pl
Managing Editor: Stanisław Godlewski, e-mail: stanislaw.godlewski@ispan.pl

Wydawca / Publisher:

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Art, Polish Academy of Sciences
ul. Długa 26/28; skr. poczt. 994; 00-950 Warszawa, Poland
tel. (+48) 22 50 58 274
e-mail: wydawnictwo@ispan.pl
zofia.smolarska@ispan.pl 

Główna osoba do kontaktu:

Pamiętnik Teatralny
tel. (+48) 22 50 48 242
e-mail: pamietnik.teatralny@gmail.com

Numer bieżący
72 (3/2023)
Instytut Sztuki
ul. Długa 28
ISSN 0031-0522
Polska Akademia Nauk
00-238 Warszawa
e-ISSN 2658-2899