„Filologia Polska” — jako seria w dwóch odmiennych formułach — to setki stron studiów i dziesiątki analiz; przyciągnęła wielu autorów — intelektualistów środowisk lokalnych i reprezentantów innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Tytuł powołanego do istnienia periodyku wskazuje zatem tradycję, do jakiej postanowiliśmy się odwoływać (akcentując tym samym ciągłość), wskazuje także na ewolucyjną zmianę, która stanowi swoisty znak czasów. Rocznikowy kształt „Filologii Polskiej” wynika poniekąd z już wprowadzonych i nadal dokonujących się reform szkolnictwa wyższego oraz stosowanych obecnie systemów standaryzacji. Oby ten duch przemian korzystnie wpłynął na świat nauki — na ludzi ją kreujących, tendencje rozwojowe i, co najważniejsze, wyniki badań. Chcielibyśmy, aby każdy kolejny tom czasopisma zawierał serię studiów, tworzącą wieloautorską monografię.

Redaktor naczelny
Radosław Sztyber, Uniwersytet Zielonogórski

Zastępca redaktora naczelnego od 2017 roku
Aneta Narolska, Uniwersytet Zielonogórski

Zastępca redaktora naczelnego od 2021 roku
Monika Kaczor, Uniwersytet Zielonogórski

Zastępca redaktora naczelnego w latach 2015-2017
Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski

Członek redakcji
Natalia Zotova, Charków, Ukraina

Szefowa działu Regionalia Lubuskie
Mirosława Szott, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Katarzyna Grabias-Banaszewska, Uniwersytet Zielonogórski  

Irmina Kotlarska, Uniwersytet Zielonogórski  

Dorota Szagun, Uniwersytet Zielonogórski  

Agnieszka Gruszka, redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kamil Banaszewski, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Małgorzata Kuncewicz, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego (stały współpracownik)

Anna Strzyżewska, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (stały współpracownik)

Dejan Ajdačić, Uniwersytet Gdański
Piotr Borek, Uniwersytet im. KEN w Krakowie
Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tetiana Czernysz, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
David Frick, University of California Berkeley, USA
Alfred Gall, Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy
Leszek Jazownik, Uniwersytet Zielonogórski
Sergij Jermołenko, O.O. Potebnia Institute of Linguistics in Kyiv, Ukraina
Ałła Krawczuk, University of Lviv, Ukraina
Sławomir Kufel, Uniwersytet Zielonogórski
Leszek Libera, Uniwersytet Zielonogórski
Krzysztof Maćkowiak, Uniwersytet Zielonogórski
Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski
Wołodymyr Morenec, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina
Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski
Teresa Podemska-Abt, University of South Australia, Adelaide, Australia
Józef Tomasz Pokrzywniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1947-2017
Olena Polischuk, Ivan Franko National University in Zhytomyr, Ukraina
Marta Ruszczyńska, Uniwersytet Zielonogórski
Richard Šipek, Library of National Museum in Prague, Czechy
Marie Sobotková, Palacký University Olomouc, Czechy
Anna Szóstak, Uniwersytet Zielonogórski
Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski
Marzanna Uździcka, Uniwersytet Zielonogórski
Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski
Alois Woldan, University of Vienna, Austria
Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Zajas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Natalia Zhukova, National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraina

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filologii Polskiej (sekretariat, pok. 212)

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Korespondencję prosimy zaopatrywać w dopisek: „Filologia Polska. Rocznik”.

Numer bieżący
9 (2023)
Filologia Polska.
Uniwersytet Zielonogórski
ISSN 2450-3584
Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
Instytut Filologii Polskiej