Dokument Pobierz
NOTA O GHOSTWRITINGU PDF
FORMULARZ RECENZJI PDF
OŚWIADCZENIE DLA AUTORÓW PDF
WYMOGI EDYTORSKIE PDF
PROCEDURA RECENZOWANIA PDF

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadząca

Joanna Świt
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Przewodniczący rady naukowej

Prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Członkowie rady naukowej

Dr Denys Azarov, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
Prof. Martin Bier, East California University
Prof. dr hab. Andriy Boyko, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Prof. Hugh J. Byrne, FOCAS Research Institute, Dublin Institute of Technology
Dr hab. Adrián Fábián, University of Pécs
Prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Herbert Jacobson, Linköping Universitet
Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr Miklós Kiss, University of Groningen
Prof. Erdenhuluu Khohchahar, Kyoto University
Prof. dr hab. Andrzej Kotarba, Uniwersytet Jagielloński
Dr Oleksiy Kresin, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Prof. dr hab. Marta Kudelska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tomasz Mach, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kristin McGee, University of Groningen
Prof. dr hab. Karol Musioł, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Biderakere E. Rangaswamy, Bapuji Institute of Engineering and Technology
Dr Melanie Schiller, University of Groningen
Prof. dr hab. Jacek Składzień, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Luigia di Terlizzi, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Prof. Matthias Theodor Vogt, Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Index Copernicus International
http://www.indexcopernicus.com/
Nauki Humanistyczne: ICV 2015 - 56,21
Nauki Społeczne: ICV 2015 - 53,39
Nauki Ścisłe: ICV 2015 - 54,75

e-Publikacje Nauki Polskiej
http://www.epnp.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/

Google Scholar
http://scholar.google.pl/

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CeON
http://repozytorium.ceon.pl/

Polska baza cytowań POL-index
http://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp

Portal naukowy Academic Journals
http://academic-journals.eu

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” powstały w 2010 roku. Powołano do istnienia trzy serie tematyczne: humanistyczną, społeczną i ścisłą, które wydawane były jako półrocznik. W skład komitetu założycielskiego czasopisma weszli: Anna Bogdali (red. prowadząca serii ścisłej), Joanna Dziadowiec (red. prowadząca serii humanistycznej), Anna Kowalcze-Pawlik (seria humanistyczna), Marcin Lubecki (zastępca red. naczelnej), Rafał Opulski (seria społeczna), Paulina Tendera (red. naczelna), Krystyna Wajda (red. prowadząca serii społecznej), Aleksandra Wilczura (seria społeczna), Anna Wrońska (seria humanistyczna).

Pierwotnie wydawana była wyłącznie wersja elektroniczna „Zeszytów”, końcem roku wybrane teksty drukowano w Roczniku, którego dwa numery dostępne są na naszej stronie. Od numeru czwartego wszystkie tomy ukazują się zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej.  Od 2013 roku nasze czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redaktorzy naczelni:

2010–2012 – Paulina Tendera
2012–2016 – Marcin Lubecki
2017 – Arkadiusz Nyzio
2017–2018 – Ewa Modzelewska

Redaktorzy prowadzący serii humanistycznej:

2010-2011 - Joanna Dziadowiec
2012-2014 - Przemysław Tacik
2014-2015 - Alicja Kosterska
2015-2016 - Ewa Modzelewska
2017-2018 - Joanna Stożek

ZESZYTY NAUKOWE TD UJ. NAUKI HUMANISTYCZNE

ul. Czapskich 4/14

31-110 Kraków

zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik, a od 2014 roku jako kwartalnik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach serii humanistycznej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są teksty z różnych dyscyplin, głównie filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii czy historii sztuki, filmoznawstwa, teatrologii. Na łamach czasopisma publikujemy:

  • artykuły naukowe,
  • opracowania będące wynikiem badań empirycznych,
  • raporty i komunikaty,
  • recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny,
  • sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów.


Czasopismo wydawane w latach 2010-2018, w roku 2020 przekształcone w serię wydawniczą „Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ”, dostępną w zakładce Wydawcy/Instytucje.

Numer bieżący
9 (1/2018)
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3916
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2082-419X