Czasopismo „Budownictwo i Architektura” jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym kwartalnikiem wydawanym w języku polskim i angielskim przez Politechnikę Lubelską w wersji elektronicznej i drukowanej. Zamieszczane w nim artykuły poruszają problemy z zakresu architektury i urbanistyki, a także inżynierii lądowej i transportu. Celem czasopisma jest upowszechnianie rezultatów badań dotyczących konstrukcji budowlanych, mechaniki budowli i kompozytów, dróg i mostów, geotechniki, technologii produkcji materiałów budowlanych, a ponadto zagadnień związanych z historią architektury i konserwacją zabytków. Czasopismo publikuje w formule otwartego dostępu (open access) na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0 PL).

Czasopismo ukazuje się od 2007 roku. Początkowo (2007-2012) wydawane jako półrocznik, w 2013 r. zostało przekształcone w kwartalnik. Artykuły są publikowane w języku angielskim i polskim, w wersji elektronicznej – zamieszczanej na stronie internetowej czasopisma zgodnie z harmonogramem; oraz papierowej – drukowanej w całości, tj. po wydaniu wszystkich czterech numerów z danego roku. Wersja elektroniczna jest archiwizowana w repozytoriach (Biblioteka Politechniki Lubelskiej, BazTech, PBN/POL-on), natomiast wersja drukowana jest przekazywana do Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Od 2017 r. każda publikacja w czasopiśmie posiada numer DOI (Digital Object Identifier) dystrybuowany przez organizacje DataCite i Crossref.

Czasopismo publikuje oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury, jak również artykuły dotyczące problemów lokalnych, charakterystycznych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (tematykę czasopisma opisano szerzej w Regulaminie czasopisma).

Redakcja „Budownictwa i Architektury” nie pobiera opłat za zgłaszanie ani publikowanie tekstów, udostępniając je w formule otwartego dostępu (open access), na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0 PL).

Czasopismo jest wydawane i finansowane przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej; otrzymało również grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020.

Redaktor naczelny

Wojciech Franus, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Zastępcy redaktora naczelnego

Tomasz Lipecki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Łukasz Borowski, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Redaktorzy

Lukáš Fiala, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Czechy
Gonçalo Miguel Furtado Cardoso Lopes, University of Porto, Portugalia
Grzegorz Golewski, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Anna Halicka, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Ajay Kumar, Civil Engineering Department, National Institute of Technology Patna, Indie
Kamil Maciuk, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Saugirdas Pukalskas, Faculty of Transport Engineering, Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
Jozef Ristvej, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, Słowacja
Elżbieta Ryńska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Svitlana Smolenska, Department of Buildings and Constructions Architecture and Design of Architectural, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraina
Drago Sever, Faculty of Civil, Transportation Engineering and Architecture, University of Maribor, Słowenia
Jan Wrana, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Sekretarz

Aleksandra Szczypa

Ivan Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave, Słowacja
Mykola Bevz, National University Lviv Polytechnic, Ukraina
Danuta Barnat-Hunek, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Grażyna Dąbrowska-Milewska, Politechnika Białostocka
Wiesława Głodkowska, Politechnika Koszalińska
Adam Goliger, The Council for Scientific and Industrial Research, Republika Południowej Afryki
Zbyněk Keršner, Vysoké učení technické v Brně, Republika Czeska
Agnieszka Leśniak, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Halit Cenan Mertol, Atılım Üniversitesi, Turcja
Carlos M. Mozos, Universidad de Castilla-La Mancha, Hiszpania
Adam Nadolny, Politechnika Poznańska
Beata Nowogońska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Sandro Parrinello, Università degli studi di Pavia, Włochy
Stanislav Pospíšil, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, Republika Czeska
Krystyna Pudelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Elżbieta Radziszewska-Zielina, Politechnika Krakowska
Petro Rychkov, National University of Water Management and Nature Resources Use, Ukraina
Shamsher Bahadur Singh, Birla Institute of Technology and Science, Indie
Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska
Thomas Thiis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norwegia
Viktar Tur, Technical University of Brest, Białoruś
Tim K. T. Tse, The Hong Kong University of Science and Technology, Chiny
Eduard-Marius Craciun, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Rumunia

Budownictwo i Architektura
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

wb.bia@pollub.pl

Numer bieżący
23/2 (2024)
Politechnika Lubelska
https://ph.pollub.pl/index.php/bia/index
e-ISSN 2544-3275
Wydział Budownictwa i Architektury
wb.bia@pollub.pl
ISSN 1899-0665