Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne


Numer: 25 (2/2019)

Wyobraźnia, podświadomość...
Redaktorzy: Maria Sztuka, Zofia Małysa-Janczy, Dorota Czerkies, Agnieszka Ścibior, Damian Herda, Alicja Lasak

W tomie publikują: Anna Czepiel, Alicja Lasak, Agnieszka Włoczewska, Katarzyna Krzyścin-Zagólska, Patrycja Mazur, Zofia Małysa-Janczy.Numer: 24 (1/2019)

Tradycja i nowoczesność
Redaktorzy: Katarzyna Kurowska, Dorota Czerkies, Karolina Wanda Olszowska, Maria Sztuka, Joanna Świt, Joanna Stożek, Fryderyk Kwiatkowski, Alicja Lasak, Agnieszka Ścibior, Agata Pawlina, Zofia Małysa-Janczy, Ewelina Tkacz

W tomie publikują m.in.: Martyna Bakun, Magdalena Brodacka, Adrianna Jakóbczyk, Mirella Kryś, Michał Kucharczyk...Numer: 23 (4/2018)

Scandinavian Studies
Redaktor: Joanna Stożek

W tomie publikują: Piotr Dyguś, Damian Herda, Olga Dziedzic, Paweł Kaźmierczak, Maria Rola, Patrycja Zaborowska, Sonia Ławniczak, Agnieszka Maria Proszewska.Numer: 22 (3/2018)

Redaktor: Joanna Stożek

W tomie publikują: Katarzyna Grych, Zofia Małysa, Larysa Michalska, Olga O'Toole, Agata Pietrzak, Anna Spiechowicz, Aleksandra Suchecka.Numer: 21 (2/2018)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Ewa Modzelewska, Iga Łomanowska, Joanna Świt, Damian Herda, Zofia Małysa, Danuta Światłoń, Marcin Maślanka, Alicja Kosterska, Monika Sagało, Natalia Cichoń, Elżbieta Pawłowska, Joanna Stożek

W tomie publikują m.in.: Patrycja Filarska, Błażej Szymankiewicz, Justyna Langowska, Mateusz Tofilski, Katarzyna Knoll, Elżbieta Pawłowska, Anna Stwora...Numer: 20 (1/2018)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Joanna Świt, Damian Herda, Zofia Małysa, Danuta Światłoń, Marcin Maślanka, Alicja Kosterska, Monika Sagało

W tomie publikują: Artur Gunia, Anna Grzenia, Barbara Cyrek, Łukasz Mańczyk, Rafał Kołsut, Natalia Cichoń, Agata Moroz, Joanna Stożek.Numer: 19 (4/2017)

Redaktorzy: Natalia Cichoń, Fryderyk Kwiatkowski, Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Joanna Stożek, Danuta Światłoń

W tomie publikują: Aleksandra Goszczyńska, Tomasz Babnis, Magdalena Szypenbejl-Tracz, Jędrzej Kościński, Marcin Malecko, Wojciech Rubiś.Numer: 18 (3/2017)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska

W tomie publikują: Łukasz Byrski, Ewa Modzelewska, Blanka Skórska, Anna Wójciuk, Mirosław Płonka, Iga Łomanowska.Numer: 17 (2/2017)

Redaktorzy: Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Fryderyk Kwiatkowski, Joanna Stożek, Taras Leshkovych

W tomie publikują: Agnieszka Kiejziewicz, Joanna Stożek, Brygida Sawicka-Stępińska, Gabriel Bednarz, Bartosz Piotr Bednarczyk, Łukasz Byrski, Magdalena Janas.Numer: 16 (1/2017)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Krzysztof Popek

W tomie publikują: Adrianna Smurzyńska, Damian Jurczak, Monika Ziemba, Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Monika Skrzeszewska, Michał Stachera.Numer: 15 (4/2016)

Redaktorzy: Ewa Modzelewska, Iga Łomanowska, Krzysztof Popek

W tomie publikują: Błażej Szymankiewicz, Sylwia Wyszogrodzka, Magdalena Świerczek, Alicja Fidowicz, Ryszard Kurpiel, Katarzyna Pasternak, Marta Winkler, Paulina Tendera, Wojciech Rubiś.Numer: 14 (3/2016)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Ewa Modzelewska, Iga Łomanowska

W tomie publikują: Agnieszka Narewska, Katarzyna Skiba, Zuzanna Kozłowska, Monika Piotrowska, Wojciech Ciszewski, Eliza Gładkowska, Anna Kasperek.Numer: 13 (2/2016)

Redaktorzy: Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Iwona Boruszkowska, Natalia Cichoń, Alicja Kosterska, Fryderyk Kwiatkowski

W tomie publikują: Iga Łomanowska, Aleksandra Byrska, Patrycja Kumięga, Milena Chilińska, Arkadiusz Krawczyk, Martyna Petry, Anna Wójciuk.Numer: 12 (1/2016)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Iga Łomanowska, Krzysztof Popek, Fryderyk Kwiatkowski

W tomie publikują: Natalia Cichoń, Aleksandra Cybulska, Joanna Gościńska, Dominika Dymek, Agnieszka Kiejziewicz, Marta Raczyńska, Anna Modzelewska.Numer: 11 (2/2015)

Redaktorzy: Iwona Boruszkowska, Natalia Cichoń, Alicja Kosterska, Marcin Lubecki, Taras Leshkovych, Iga Łomanowska

W tomie publikują: Alicja Kosterska, Ada Minge, Patryk Miernik, Justyna Wysocka, Wojciech Fatuła, Tomasz Babnis, Paweł Sobol, Szymon Hyptyś.Numer: 10 (1/2015)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Marcin Lubecki, Katarzyna Peplinska, Jakub Rogulski

W tomie publikują: Bartosz Piotr Bednarczyk, Katarzyna Kuchowicz, Aleksandra Grzemska, Ewa Kurak, Martyna Rabajczyk, Paweł Kozłowski, Marianna Chłopek-Labo.Numer: 9 (2/2014)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Marcin Lubecki, Przemysław Tacik

W tomie publikują: Adrian D. Kowalski, Iga Łomanowska, Paulina Gajda, Wojciech Rubiś, Maksymilian Galon, Natalia Anna Michna.Numer: 8 (1/2014)

Redaktorzy: Przemysław Tacik, Marcin Lubecki

W tomie publikują: Olga Szmidt, Paweł Kozłowski, Anna Stec-Jasik, Anna Kuchta, Ewa Chudoba, Judith Ester Cohn Levi, Krzysztof Sielski, Aleksandra Mrówka, Fryderyk Kwiatkowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Magdalena Tendera.Numer: 7 (2/2013)

Redaktorzy: Przemysław Tacik, Paulina Tendera, Marcin Lubecki

Tekst nie musi przechwalać się swą sygnaturą, by ją mieć, a do sygnatur najczęściej zaniedbywanych należą te, które wynikają z pór roku. Wiadomo co prawda, że Heidegger najchętniej pisał w zimie, Kafka stworzył swój Wyrok w Jom Kippur, więc u początków jesieni, Mahler komponował swe utwory latem, a Mozart szkicował Requiem tężejącą jesienią...Numer: 6 (1/2013)

Redaktorzy: Przemysław Tacik, Paulina Tendera

Szósty numer humanistycznych „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”, jaki mamy przyjemność oddać w Państwa ręce, zdominowała tym razem tematyka filologiczna. Rzadko dotąd literatura przyćmiewała filozofię w naszym piśmie. Być może w utracie supremacji przez filozofię i wzroście roli filologii odbija się...Numer: 5 (2/2012)

Redaktorzy: Przemysław Tacik, Marcin Lubecki, Michał Sowiński

Rav Hamnuna, jeden ze znaczniejszych uczonych talmudu, wyjaśniał – jak wielu przed nim i wielu po nim – dlaczego tora zaczyna się od drugiej litery alfabetu, nie zaś od pierwszej. według jego opowieści Bóg podjął decyzję, by stworzyć świat z bet, a do alef powiedział tak: Alef, alef, to prawda, że do stworzenia świata użyję bet...Numer: 4 (1/2012)

Redaktorzy: Przemysław Tacik, Magdalena Hoły-Łuczaj, Michał Sowiński, Natalia Palich

Jest przywilejem nauk humanistycznych mieć własną historię za swój przedmiot. Rocznice nie są dla tych nauk tylko przypadkowymi okazjami do rytualnych podsumowań, ale czymś daleko więcej – parafrazując Waltera Benjamina, rzec by można, że umożliwiają one chwilę rozbłyskującego rozumienia...Numer: 3 (2/2011)

Redaktorzy: Joanna Dziadowiec, Paulina Tendera, Marcin Lubecki

W tomie publikują: Maciej Bagdalczyk, Michał Hankus, Mateusz Soliński, Mikołaj Lewicki, Paulina Tendera, Tomasz Mirecki, Iwona Malec.Numer: 2 (1/2011)

Redaktorzy: Joanna Dziadowiec, Joanna Dziadowiec, Paulina Tendera

W tomie publikują: Katarzyna Migdał, Sonia Kamińska, Ewa Skotniczna, Magdalena Bąk, Michał Melaszka, Zuzanna Grüner, Luiza Kula, Anna Skóbel, Jarosław Zapart, Jan Czajkowski, Dominika Czakon, Paulina Tendera, Malina Barcikowska.Numer: 1 (1/2010)

Redaktorzy: Joanna Dziadowiec, Marcin Lubecki, Paulina Tendera, Aleksandra Wilczura

W tomie publikują: Anna Skóbel, Marcin Lubecki, Mariusz Kalandyk, Joanna Dziadowiec, Ewa Korzeniowska, Justyna Gajek, Aleksandra Wilczura, Magdalena Tendera, Paulina Tendera.Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9469
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-1638