„Witkacy!” – Czyste dusze w niemytej formie – to pierwszy i jedyny ogólnopolski półrocznik naukowo-artystyczny poświęcony twórczości i osobie Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) oraz jego epoce, ukazujący się od 2016 r.

W 1924 r. Witkacy ogłosił w „Kurierze Porannym” następujący anons: „Poszukuję człowieka (względnie konsorcjum) z grubymi pieniędzmi który(e) by chciał(o) założyć pismo artystyczno-krytyczne pod moją redakcją […]”. Starania nie przyniosły rezultatu. W latach 1976–1984 szwajcarskie wydawnictwo L’Age d’Homme publikowało zeszyty „Cahier Witkiewicz” w języku francuskim. W czerwcu 1992 r. Fundacja im. Stanisława Ignacego Witkiewicza wydała po polsku pierwszy i jedyny numer „The Witkacy Newsletter”. Symbolicznie czujemy się kontynuatorami tych projektów, aczkolwiek mamy własną linię programową.

Pismo prezentuje dorobek interpretacyjny dotyczący twórczości Witkiewicza, jego środowiska i czasów w kulturze polskiej i światowej, a także wzbogaca postrzeganie jego dzieł i myśli, popularyzuje i rozwija dyskurs krytyczny. Ukazuje inspiracje i związki z awangardą europejską, a także jest otwarte na oryginalne zjawiska w kulturze i nauce, nie ograniczając się do twórczości patrona. Spektrum treści obejmuje: teatr, literaturę, sztuki wizualne, filozofię, estetykę, sztukę przekładu oraz recepcję i inspiracje. Wielostronność dokonań artystycznych Witkacego i wzajemne powiązania dziedzin jego aktywności artystycznej znajdują odzwierciedlenie w interdyscyplinarności półrocznika.

Na łamach pisma publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym, jak i różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego, a także inne niepowiązane bezpośrednio eseje dotyczące oryginalnych zjawisk w świecie sztuki, kultury i filozofii. Niestandardowe tytuły działów, wykorzystujące witkacowskie cytaty, sygnalizują nieszablonowe podejście do formy prezentowanych treści, wychodzące poza typowe pismo naukowe lub artystyczne.

Redaktor naczelna:
Małgorzata Vražić
 
Zastępca redaktor naczelnej:
Przemysław Pawlak
 
Sekretarz redakcji:
Ewa Kulpa
 
Redakcja, grafika, skład i łamanie:
Marcin Klag
 
Redakcja, korekta:
Dorota Niedziałkowska
 
Redakcja:
Krzysztof Dubiński
 
Redakcja:
Marek Średniawa
 
Redakcja, korekta:
Tomasz Pawlak
 
Dział Międzynarodowy:
Elżbieta Grzyb
 
Dział Międzynarodowy:
Izabela Curyłło-Klag
 
Współpraca redakcyjna:
Magdalena Dombrowska
prof. Janusz Degler
prof. Dalibor Blażina
dr hab. Tomasz Bocheński
dr Jarosław Cymerman
dr hab. Jagoda Hernik-Spalińska
Kapsyda Kobro-Okołowicz
prof. Anna Krajewska
Stefan Okołowicz
prof. Maria Jolanta Olszewska
prof. Lech Sokół
dr Wojciech Sztaba
dr hab. Katarzyna Taras
Beata Zgodzińska
 
Doradca honorowy:
Włodzimierz Mirski

Adres do korespondencji:

Instytut Witkacego
ul. Marszałkowska 68/70/34
00-545 Warszawa

E-mail: kontakt@witkacy.eu

E-mail: redakcja@witkacy.eu

Facebook: https://www.facebook.com/SIWitkacy

Instagram: https://www.instagram.com/witkacy_czasopismo/

Numer bieżący
1/2016
Instytut Witkacego
ul. Marszałkowska 68/70/34
ISSN 2543-7909
00-545 Warszawa