Rocznik Naukowy Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie powstał jako recenzowany rocznik naukowy. Naszym zamiarem jest prezentowanie wyboru artykułów obejmujących różne aspekty lingwistyki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, jak i związanych z kulturą i historią. Naszym zamiarem jest oferowanie czytelnikom pisma interdyscyplinarnego, prezentującego artykuły napisane przez polskich i zagranicznych badaczy. Rocznik jest czasopismem dwujęzycznym: przyjmujemy do druku artykuły w języku polskim i angielskim – każdy jest opatrzony streszczeniem w obu tych językach – ale, czego dowodem niech będzie niniejsze wydanie, zakres omawianych tematów wykracza dalece poza granice tych dwóch języków i związanych z nimi kultur. Rocznik jest pismem punktowanym (20 pkt).

Oświadczenie o swobodnym dostępie: Language and Literary Studies of Warsaw ukazuje się w wolnym dostępie tj. wszystkie artykuły są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu z chwilą publikacji. Dozwolone jest niekomercyjne korzystanie i dystrybucja w dowolnym medium pod warunkiem podania odpowiednich danych autora i czasopisma. Pismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Redaktor naczelny:
dr Łukasz Karpiński

Redaktor językowy sekcji polskiej:
mgr Klaudia Ciesłowska

Redaktor prowadzący:
dr Paweł Wojtas

Redaktor językowy sekcji angielskiej:
dr Matthew Foley

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz (Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie)

Członkowie:

Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Jacek Fabiszak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Sabina Siebert (Uniwersytet w Glasgow)

Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Reduta Business Center

Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa

https://lingwistyka.edu.pl/

Numer bieżący
10 (2020)
Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Al. Jerozolimskie 148
ISSN 2300-5726
Reduta Business Center
02-326 Warszawa