Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka


Numer: 12 (627) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

Numer: 11 (626) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Magdalena Warszawska-Makuch, Małgorzata Gamian-Wilk, Dorota Merecz-Kot.Numer: 10 (625) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Marcin Jachowicz, Grzegorz Owczarek, Joanna Szkudlarek, Szymon Ordysiński.Numer: 9 (624) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Aleksandra Stachura-Krzyształowicz, Paulina Barańska, Joanna Szkudlarek, Grzegorz Owczarek, Małgorzata Okrasa, Michał Dzięgielewski, Jolanta Skowroń.Numer: 8 (623) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Krzysztof Makowski, Oliwia Owczarek, Agnieszka Brochocka, Tomasz Tokarski.Numer: 7 (622) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują Sylwia Sumińska i Zofia Pawłowska.Numer: 6 (621) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Katarzyna Majchrzycka, Małgorzata Okrasa, Agnieszka Greszta, Anna Dąbrowska, Magdalena Młynarczyk, Monika Kobus, Jolanta Skowroń.Numer: 5 (620) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Krzysztof Baszczyński, Tomasz Jankowski, Adrian Okołowicz.Numer: 4 (619) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W tomie publikują: Joanna Fik, Piotr Fik, Agnieszka Szczygielska, Grzegorz Szczepański, Marlena Podleśna, Krzysztof Łada, Anna Włudarczyk.Numer: 3 (618) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze publikują: Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Rafał Młyński, Emil Kozłowski, Leszek Morzyński.Numer: 2 (617) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W numerze artykuły na temat mobbingu w miejscu pracy oraz różnorodności krajobrazu dźwiękowego Parku Śląskiego.Numer: 1 (616) 2023

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn

W tomie publikują: Małgorzata Pęciłło, Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz, Rafał Młyński, Emil Kozłowski, Jolanta Skowroń.Numer: 12 (615) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W tomie publikują: Patrycja Łach, Witold Mikulski.Numer: 11 (614) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W tomie publikują: Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska, Tomasz Tokarski, Piotr Kowalski, Adrian Alikowski.Numer: 10 (613) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W tomie publikują: Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło, Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska.Numer: 9 (612) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W tomie publikują: Zofia Mockałło, Paulina Barańska, Kamil Łągiewka, Anna Dąbrowska, Grażyna Bartkowiak, Sylwia Krzemińska, Agnieszka Greszta, Monika Kobus.Numer: 8 (611) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W tomie publikują: Mieszko Wodzyński, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Młynarczyk, Jarosław Jankowski, Joanna Orysiak, Wiktor M. Zawieska, Jolanta Skowroń.Numer: 7 (610) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W tomie publikują: Maciej Celiński, Jan Przybysz, Monika Borucka, Kamila Mizera, Agnieszka Gajek, Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Emil Kozłowski, Rafał Młyński, Wiktor M. Zawieska, Jolanta Skowroń.Numer: 6 (609) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze publikują: Jan Radosz, Leszek Morzyński, Adam Swidziński, Aliaksandra Shmyk, Katarzyna Majchrzycka, Małgorzata Okrasa.Numer: 5 (608) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze na temat warunków akustycznych i ich wpływu na zmęczenie pracowników biurowych, o warunkach środowiska pracy w krajach Unii Europejskiej oraz o zagrożeniach na stanowisku pracy geodety.Numer: 4 (607) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze na temat ergonomicznych strategii interwencyjnych na stanowiskach pracy biurowej oraz o psychospołecznych warunkach pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych.Numer: 3 (606) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze publikują: Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny, Magdalena Warszewska-Makuch, Tomasz Jankowski, Piotr Sobiech.Numer: 2 (605) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat uprzęży w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości oraz diagnostyki postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego...Numer: 1 (604) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat oceny narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej...Numer: 12 (603) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat ograniczania obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy zastosowaniu urządzeń wspomagających przemieszczanie ładunków...Numer: 11 (602) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat możliwości wykorzystania egzoszkieletów oraz filtrowania sygnału w elektronicznych systemach przekazywania dźwięku...Numer: 10 (601) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W jubileuszowym numerze m.in. na temat działań wspierających zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi...Numer: 9 (600) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat obódów dźwiękochłonno-izolacyjnych urządzeń ultradźwiękowych...Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa