Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka


Numer: 2 (605) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat uprzęży w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości oraz diagnostyki postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego...Numer: 1 (604) 2022

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat oceny narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej...Numer: 12 (603) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat ograniczania obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy zastosowaniu urządzeń wspomagających przemieszczanie ładunków...Numer: 11 (602) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat możliwości wykorzystania egzoszkieletów oraz filtrowania sygnału w elektronicznych systemach przekazywania dźwięku...Numer: 10 (601) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W jubileuszowym numerze m.in. na temat działań wspierających zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi...Numer: 9 (600) 2021

Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek

W numerze m.in. na temat obódów dźwiękochłonno-izolacyjnych urządzeń ultradźwiękowych...Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa