Numer 10 (625) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Marcin Jachowicz,
Grzegorz Owczarek,
Joanna Szkudlarek
Stanowisko szkoleniowe z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości do symulacji pracy na wysokości
DOI: 10.54215/BP.2023.10.20.Jachowicz
18 – 23
PDF

Słowa kluczowe

upadek z wysokości |technologia VR |praca na wysokości |szkolenia pracowników |sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Streszczenie

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania technologii rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, a ponadto opisano opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym autorskie stanowisko szkoleniowe, zintegrowane z aplikacją przeznaczoną do prowadzenia tego typu szkoleń. Umożliwia ono symulację pracy na wysokości na wybranych stanowiskach pracy, w różnych warunkach atmosferycznych oraz z uwzględnieniem elementów doboru sprzętu ochronnego i roboczego. Aplikacja została przygotowana w środowisku Unity 3D na podstawie scenariuszy opracowanych przez autorów artykułu.


INFORMACJE O AUTORACH


Marcin Jachowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Joanna Szkudlarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Szymon Ordysiński
Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ciężkości wypadku przy pracy na podstawie analizy danych statystycznych
DOI: 10.54215/BP.2023.10.21.Ordysinski
24 – 28
PDF

Słowa kluczowe

wypadki przy pracy |dane statystyczne |analiza danych |prawdopodobieństwo wypadku |ciężkość wypadku

Streszczenie

Artykuł przedstawia sposób wykorzystania metod analizy danych statystycznych, rejestrowanych w ogólnokrajowych bazach, dotyczących wypadków przy pracy i osób pracujących. Wyniki takiej analizy mogą służyć do określania prawdopodobieństwa wystąpienia i ciężkości wypadku przy pracy w poszczególnych grupach pracowników, zdefiniowanych na podstawie cech tych pracowników i okoliczności wykonywanej przez nich pracy. Przeprowadzona analiza danych statystycznych pochodzących z dwóch różnych baz, w której posłużono się specjalnie opracowaną metodą integracji danych i identyfikacji reprezentatywnych grup pracowników (polegającą na stopniowym ograniczaniu reguły podziału i wykorzystaniu współczynnika zmienności bootstrap), pozwoliła na obliczenie wskaźnika prawdopodobieństwa wypadku przy pracy. Natomiast połączenie kilku jednowymiarowych i wielowymiarowych metod analizy danych umożliwiło zidentyfikowanie grup poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które są wystarczająco liczne i silnie zróżnicowane pod względem ciężkości wypadków, co zapewnia wysoką trafność przewidywanej na ich podstawie ciężkości wypadków.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa