Numer 9 (624) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Aleksandra Stachura-Krzyształowicz,
Paulina Barańska
Wady i zalety pracy platformowej i freelancingu. Wskazówki dla osób pracujących w ramach nowych form pracy
DOI: 10.54215/BP.2023.09.18.Stachura-Krzyształowicz
14 – 18
PDF

Słowa kluczowe

nowe formy pracy |freelancerzy |pracownicy platformowi |prekaryjne warunki pracy

Streszczenie

Rynek pracy nieustannie ewoluuje wraz z rozwojem gospodarek i technologii. Nowe możliwości zakupu usług i produktów przez klientów – związane chociażby z powstawaniem i funkcjonowaniem aplikacji mobilnych – sprawiają, że wykształcają się nowe strategie aktywności zawodowej. Ich przykładami mogą być praca platformowa oraz freelancing, które charakteryzują się wysoką elastycznością w świadczeniu usług, ale także niepewnością zatrudnienia i prekaryjnymi warunkami pracy. W artykule scharakteryzowano grupy zawodowe osób wykonujących pracę platformową i pracujących jako niezależni specjaliści (freelancerzy), zaprezentowano wyniki badań z zakresu prekaryjności oraz psychospołecznych warunków pracy i jakości życia tych osób, a także podano wskazówki dla tych, którzy pracują w ramach nowych form pracy.


INFORMACJE O AUTORACH


Aleksandra Stachura-Krzyształowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Paulina Barańska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Joanna Szkudlarek,
Grzegorz Owczarek,
Małgorzata Okrasa,
Michał Dzięgielewski
Ochrona wzroku w miejscu pracy: wymagania i aspekty praktyczne dotyczące okularów przeciwsłonecznych w kontekście zastosowań zawodowych
DOI: 10.54215/BP.2023.09.19.Szkudlarek
19 – 25
PDF

Słowa kluczowe

okulary przeciwsłoneczne |ochrona przed olśnieniem słonecznym |ochrona przed promieniowaniem UV |zastosowania zawodowe

Streszczenie

W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem okularów przeciwsłonecznych podczas wykonywania czynności zawodowych. Przeanalizowano podstawowe funkcje takich okularów oraz parametry charakteryzujące stosowane w nich filtry ochronne, zwłaszcza w zakresie interpretacji widmowej charakterystyki przepuszczania promieniowania optycznego. Przedstawiono wymagania techniczne stawiane takim okularom na podstawie aktualnej normy PN-EN ISO 16321-1:2022-10. Przytoczono argumenty za używaniem okularów przeciwsłonecznych, w których zastosowano filtry zapobiegające zjawisku olśnienia, które w skrajnych przypadkach bywa przyczyną sytuacji niebezpiecznych (kolizji drogowych, upadków z wysokości). Ponadto wyjaśniono różnice między okularami przeciwsłonecznymi do użytku zawodowego i codziennego oraz podano wskazówki dotyczące wyboru okularów przeciwsłonecznych spełniających wszystkie wymagania bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewniających wygodę użytkowania. Celem artykułu jest pokazanie, jak odpowiednie okulary przeciwsłoneczne mogą się przyczynić do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.


INFORMACJE O AUTORACH


Joanna Szkudlarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Małgorzata Okrasa
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Michał Dzięgielewski
Politechnika Łódzka

Jolanta Skowroń
105. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
26 – 28
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa