Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja).

Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej. Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0 (Zeszyty od 2018/1 do 2022/3 dostępne są na podstawie licencji CC BY-NC-ND 4.0).

Redaktor naczelny

dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN, Instytut Sztuki PAN
pawel.gancarczyk@ispan.pl

Sekretarz redakcji

dr Małgorzata Sieradz, Instytut Sztuki PAN
muzyka.kwartalnik@ispan.pl

Redaktorzy

prof. dr Antonio Chemotti, KU Leuven
antonio.chemotti@kuleuven.be

dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN
jolanta.guzy-pasiak@ispan.pl

dr hab. Grzegorz Zieziula, prof. IS PAN, Instytut Sztuki PAN
grzegorz.zieziula@ispan.pl

prof. Karol Berger, Stanford University
prof. Ludwik Bielawski, Instytut Sztuki PAN
prof. IS PAN Ewa Dahlig-Turek, Instytut Sztuki PAN
prof. Barbara Eichner, Oxford Brookes University
prof. Maciej Gołąb, Uniwersytet Wrocławski
dr Lenka Hlávková, Univerzita Karlova
prof. Vjera Katalinić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
prof. UW Szymon Paczkowski, Uniwersytet Warszawski
prof. IS PAN Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Instytut Sztuki PAN
prof. Nicholas Reyland, The Royal Northern College of Music
prof. Reinhard Strohm, University of Oxford
prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Kwartalnik „Muzyka”
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa
Polska

Wydawcy / Publishers:

Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa
wydawnictwo@ispan.pl

Stowarzyszenie Liber pro Arte
ul. Długa 28
00-950 Warszawa
liberproarte@liberproarte.eu

Sprzedaż / Sale and subscription:

wydawnictwo@ispan.pl   

Główna osoba do kontaktu:

dr Małgorzata Sieradz
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
(+48 22) 50 48 238
Numer bieżący
68 (2/2023)
Instytut Sztuki
ul. Długa 26/28
ISSN 0027-5344
Polska Akademia Nauk
00-950 Warszawa
e-ISSN 2720-7021