Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura


Numer: 47 (2/2023)

humanistyka / humanistyka / humanistyka
Redaktor: Lech Witkowski

W tomie publikują m.in.: Ewa Rewers, Magdalena Środa, Andrzej Szahaj, Michał Paweł Markowski, Tadeusz Gadacz...Numer: 46 (1/2023)

blizna / skaza / choroba
Redaktorzy: Anna Kisiel, Marzena Kubisz

W tomie publikują: Aleksandra Kunce, Tomasz Burzyński, Mateusz Chaberski, Karol Gromek, Tomasz Gnat, Aleksandra Mikinka, Weronika Kostecka, Michał Kisiel, Joseph Kuhn, Małgorzata Nitka.Numer: 45 (2/2022)

tajemnica / hermeneutyka / aletheia
Redaktorzy: Marzena Kubisz, Anna Kisiel

…gdzieś tam oczywistość, jasność i przejrzystość, a tu aletheia, tajemnica i tajemniczość, niewypowiadalność tajemnicy, zasłanianie, odsłanianie, skrywanie, odkrywanie, skrytość, nieskrytość, (nie)skrytość, przechodzenie ze skrytości w nie-skrytość...Numer: 44 (1/2022)

paliwo / energia / kultura
Redaktorzy: Michał Kisiel, Paweł Jędrzejko

W tomie publikują m.in.: Anne Alombert, Michał Krzykawski, Monika Lubińska, Paweł Frelik, Daniel Andrzej Banasiak, Bernard Stiegler, Agata Bielik-Robson, Zbigniew Feliszewski...Numer: 43 (2/2021)

auto/bio/grafia
Redaktor: John T. Matteson

W tomie publikują m.in.: John Matteson, Max A. Boot, Ron Chernow, John Matteson, Stacy Schiff, James W. Atlas, Philip Kunhardt, John L. Bryant, Caroline Stoessinger, David James Savarese, Ralph James Savarese...Numer: 42 (1/2021)

maszyna / podmiot / władza
Redaktor: Wojciech Kalaga

… sytuacja staje się trudna: wszędzie panoszą się maszyny, sztuczna inteligencja zadaje nam pytania etyczne, moralne i ontologiczne, rozprzestrzenia się tyrania algorytmów, kapitalistyczny proces kaptuje pragnienia – krótko mówiąc: kruszenie humanizmu...Numer: 41 (2/2020)

fotografie / obrazy / projekcje
Redaktorzy: Jacek Mydla, Marzena Kubisz, Anna Kisiel

[...] Ile prawdy w fotografii? Czy prawdziwe jest to, co widzimy, skoro nie istnieje prawda akontekstualna, niesytuacyjna, niezinterpretowana? Ile zatem prawd w fotografii? Na ratunek przychodzi uroczy potwór interpretacji...Numer: 40 (1/2020)

pamięć / ideologia / archiwum
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] punkty krystalizacji pamięci, praktyki upamiętniania, artystyczne anamnezy, kotwice pamięci, ale też desakralizacja i instrumentalizacja pamięci, historia bez winy, pamięć utracona, niepamięć, amnezja, twórcze zapomnienie – wszystko to pośród drobin przeszłości...Numer: 39 (2/2019)

teatr / transfer / transgresja
Redaktor: Eugenia Sojka

[…] co za teatr! Do wyboru: teatr interkulturowy, teatr transkulturowy, teatr ultrakulturowy, teatr metakulturowy, teatr multikulturowy, teatr międzykulturowy, teatr postdramatyczny, teatr ludowy, teatr obrzędowy i steatralizowane obrzędy...Numer: 38 (1/2019)

Dyskursy weg(etari)anizmu
Redaktor: Wojciech Kalaga

Czas na lewacką sałatę. Przede wszystkim sprawa zwierzęca, sprawa poważna: zwierzobójstwo, krzywda zwierząt i nasze moralne tchórzostwo, zinstytucjonalizowane zarzynanie, chów wertykalny, hodowla intensywna, żywe nie-życie zwierząt...Numer: 37 (2/2018)

maska / pseudonim / awatar
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] czas masek, które chowamy w zanadrzu. Nie, raczej: które nas chowają w zanadrzu. A za nimi plączą się i skrywają tożsamości: tożsamość narodowa, tożsamość trędowatych, tożsamość prawdziwa, tożsamość szaleńców...Numer: 36 (1/2018)

utopie / iluzje / pragnienia
Redaktor: Beata Wojewoda

[...] ou-topos, nie-miejsce, a może eu-topos, dobre miejsce? W każdym razie utopia, albo też kontrutopia, antyutopia, dystopia, technoutopia, uchronia, metatopia, allotopia i wreszcie komputopia. I jeszcze ekotopia jako świat tylko możliwie dobry...Numer: 35 (2/2017)

kanon / ideologia / wartość
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] wojny o kanon: ponadczasowa mądrość czy legitymizacja społecznego porządku? Kanon gwarantuje i symbolicznie przedstawia wyobrażoną wspólnotę narodu oraz jej uniwersalne humanistyczne wartości – oto potencjał bojowy kultury...Numer: 34 (1/2017)

literaturoznawstwo (w) przyszłości
Redaktor: Adrian Gleń

[...] Narodziny autora, kiedyż to było? I teraz, po śmierci, autor wreszcie powrócił [...]. Można już podglądać pisarza w zamkniętym pokoju [...] i poszukiwać uniwersalnych praw ludzkiej kreatywności. Ale trzeba uważać: archiwum po śmierci to nie pracownia; pracownia zawsze jest w ruchu...Numer: 33 (2/2016)

dźwięki / pauzy / cisze
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] fiasko mowy - prosimy zachować ciszę, bo cisza jest skarbnicą dźwięków, ich nasyceniem, kumulacją brzmień. [...] Wnikając w ciszę, docieramy do dźwiękowego świata i do wszystkiego, co ciszą nie jest [...] Szmery, szumy, hałasy, stuki, zgrzytów wycie, jęki...Numer: 32 (1/2016)

liberatura
Redaktor: Katarzyna Bazarnik

[…] LIBERATURA – żadnej tu nie ma literówki, ale jest i książka (liber) i wolność (liber, wolny), wolność książki (stronicy, litery) do tworzenia znaczeń wypływających z materii, „pegaz trojański liberatury”...Numer: 31 (2/2015)

rosyjska teoria literatury
Redaktorzy: Piotr Fast, Katarzyna Syska

[...] Jeśli Rosja teoretycznoliteracka, to oczywiście Bachtin i to, co po nim. [...] Bankructwo sowietologii. I oczywiście wątki ofiarnicze. A także Rosja, a już nie-Rosja. Estońska semiotyka w Tartu i Tallinnie nadal czerpiąca z Łotmanowskiego geniuszu...Numer: 30 (1/2015)

czeska teoria literatury
Redaktor: Libor Martinek

[...] czeska teoria literatury, a więc przede wszystkim powrót do światów możliwych. Fikcjonalność i narracja. Relacje znak-świat, znak-użytkownik, a między nimi problem fikcyjności...Numer: 29 (2/2014)

lęki cywilizacji
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] cywilizacja - postęp i porządek - jako źródło lęku. Paradoksalnie, cywilizacja chroni nas przed lękiem, niwelując zagrożenia ze strony natury, ale jednocześnie potęguje lęk, tworząc zagrożenia wypływające z niej samej...Numer: 28 (1/2014)

konteksty ekokrytyki
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] ekologia, ekokrytyka, ekofilozofia [...] odchodzący w przeszłość voyeurystyczny, odcieleśniony podmiot, Ja nieświadome swego ciała, panujące percepcyjnie nad zewnętrzem - w zamian podmiot nieuchronnie "skażony" zewnętrznością natury i technologii...Numer: 27 (2/2013)

dialogi kina
Redaktor: Alicja Helman

[...] z jarmarcznej budy do Parnasu - niezwykłość kina, sztuki paradoksalnej: samodzielnej i na swój sposób monologicznej, mówiącej swoim nienaśladowalnym głosem, a jednocześnie zanurzonej w dialogiczności...Numer: 26 (1/2013)

autorytet / hierarchia / wpływ
Redaktor: Lech Witkowski

[...] sprawy dzisiaj podejrzane: autorytet, hierarchia, wpływ. A więc od razu kłopotliwe w Mac-świecie pytania: wymogi pamięci dziedzictwa czy aksjologiczny permisywizm?...Numer: 24/25 (1-2/2012)

interiory / eksteriory
Redaktorzy: Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko

[...] czas zajrzeć do wnętrz(a), choć to pojęcie dziś niemal wstydliwe, przywołujące widma binaryzmów. Zaglądajmy jednak, nie zważając na teoretyczne fobie. Do wnętrza muzeum, którego nie ma...Numer: 22/23 (1-2/2011)

konteksty anglistyki
Redaktor: Wojciech Kalaga

[...] anglistycznie, czyli zanurzamy się we własne źródło - "Er(r)go" bowiem z anglistyki się wyłoniło - a potem podążamy odnogami, dopływami, odpływami...Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 100 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186