Numer 28 (1/2014)
konteksty ekokrytyki
Redaktor: Wojciech Kalaga
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
5 – 6
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tomasz Sikora
(Eko)krytyka czystej percepcji
9 – 22
PDF
Tomasz Burzyński
Ryzyko z perspektywy badań kulturowych. Wybrane problemy metodologiczne
23 – 35
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bartosz Stopel
Ujarzmić kulturę: literaturoznawczy darwiniści i biologiczne podstawy humanistyki
36 – 47
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karolina Lebek
Osobliwości natury a metoda: filozofia naturalna wobec wyjątku w siedemnastowiecznej Anglii
49 – 60
PDF
David Schauffler
Abendland: Henry Wadsworth Longfellow i świadomość ekopoetycka
61 – 73
PDF
Joanna Soćko
Milczące życie liter. O związku języka i przyrody w poezji R.S. Thomasa
74 – 87
PDF
Danuta Ślęczek-Czakon,
Tomasz Pietrzykowski,
Dariusz Gryza,
Daniel Maliński,
Ewa Chudyba
„Zwierzę – żywe tworzywo artysty?” Zapis debaty – fragmenty
90 – 102
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Danuta Ślęczek-Czakon
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tomasz Pietrzykowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dariusz Gryza
Stowarzyszenie Empatia

Daniel Maliński
Uniwersytet Łódzki

Ewa Chudyba
Muzeum w Gliwicach
Ewa Chudyba
Moje problemy ze sztuką współczesną
105 – 115
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Muzeum w Gliwicach
Tomasz Burzyński
RZECZpospolita, czyli demokratyzacja nauki w służbie natury (recenzja)
119 – 127
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marta Mamet-Michalkiewicz
Teaching Ecocriticism and Green Cultural Studies (nota o książce)
131 – 132
PDF
Pobierz cały numer
1 – 144
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 100 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186