Numer 24/25 (1-2/2012)
interiory / eksteriory
Redaktorzy: Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Kalaga
Er(r)go…
7 – 8
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Karolina Lebek
Niematerialne przedmioty w ukrytych wnętrzach: Sir Thomasa Browne’a Musaeum Clausum a wczesnonowożytna konwencja muzealnego katalogowania
10 – 23
PDF

Streszczenie

Krótki tekst Sir Thomasa Browne’a Musaeum Clausum or Bibliotheca Abscondita cieszy się reputacją „skrajnej osobliwości” i traktowany jest jako swoisty żart filologa – przejaw philologia ludens. Opublikowane pośmiertnie w zbiorze The Miscellany Tracts (1684), Musaeum Clausum stanowi katalog „[…] niesłychanych Ksiąg, Antyków, Obrazów i różnorodnych Rzadkości, wcale bądź prawie wcale nie oglądanych”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Anna Antonowicz
Wiktoriańska katedra sztuki
24 – 40
PDF

Streszczenie

Katedra była szczytowym osiągnięciem sakralnej architektury gotyckiej. Katedra gotycka odwoływała się do oczu: charakteryzowała ją wielkość, majestatyczne piękno i zamiłowanie do bogatej dekoracji. Te trzy cechy łącznie tworzyły z budynku katedry, a zwłaszcza jej wnętrza, efektowny i efektywny instrument w przekazie prawd średniowiecznego Kościoła skierowany do wszystkich grup wiernych, a szczególnie do niższych warstw społeczeństwa feudalnego...


INFORMACJE O AUTORZE

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Paweł Jędrzejko
Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata
41 – 58
PDF

Streszczenie

Główna idea, jaka tkwi u podłoża niniejszych rozważań to idea wzajemnej zależności zachodzącej pomiędzy fundamentalnymi konceptami najważniejszych metanarracji kultury judeochrześcijańskiej a inwentarzem pojęć dostępnych jako słowa-klucze w przestrzeni badań naukowych. Innymi słowy, wywód tutaj prezentowany ma za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na relację między językiem, przy pomocy którego opisujemy świat a istnieniem bądź niepojmowalnością istnienia bytów, jakie ów świat wypełniają...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zbigniew Białas
Zmumifikowany głos: Teksańczycy przywożą „Buszmenom” fonograf
59 – 66
PDF

Streszczenie

W 1925 roku Uniwersytet w Denver wysłał ekspedycję na Pustynię Kalahari. Jej celem było sfilmowanie „koczowniczej rzeczywistości”. Członkowie wyprawy prowadzili szczegółowe zapiski dotyczące codziennego życia „Buszmenów”, zaś ekspedycja przypadła na czasy ragtime’u, toteż obowiązkowym „paciorkiem” dla tubylców był fonograf...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sonia Front
Uwięzieni we wnętrzu — Motyl i skafander Juliana Schnabela i Tajemniczy płomień królowej Loany Umberto Eco
67 – 73
PDF

Słowa kluczowe

Julian Schnabel |Umberto Eco

Streszczenie

Zarówno Jean-Dominique Baube, protagonista Motyla i skafandra (2007) Juliana Schnabela, jak i Giambattista Bodoni, bohater Tajemniczego płomienia królowej Loany (2004) Umberto Eco, zostali skutkiem wypadku uwięzieni w swoich ciałach. Widz i czytelnik otrzymują widok z wnętrza podmiotów, których ciągłość sensoryczno-motoryczna została zawieszona. Podczas gdy usiłują oni uporządkować swoją przeszłość i ją zrozumieć, doświadczają oni czasu jako wielowarstwowej konstrukcji; bezpośredniej manifestacji czasu, jaka występuje w obrazie-czasie (time-image), opisanym przez Gillesa Deleuze’a w Cinema 2: The Time Image...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Monika Kowalczyk
Podróż do wnętrza Imperium: „Wschód najbliższy” oczami Ryszarda Kapuścińskiego
74 – 82
PDF

Słowa kluczowe

Ryszard Kapuściński |Imperium

Streszczenie

W cytacie stanowiącym motto tego artykułu, Ryszard Kapuściński opisuje swoją wyprawę do Moskwy koleją transsyberyjską w 1958 roku. Ten wizualnoakustyczny opis podróży, niemal natychmiast angażuje czytelnika w uczestnictwo w wojażach, które pozornie tylko unieruchomione na kartach książki stają się osobistym przeżyciem odbiorcy. Znajdując się w obliczu nieznanego, surowego krajobrazu Rosji, słysząc „łoskot kół”, który zagłusza myśli, czytelnik niemal somatycznie odczuwa przedstawioną rzeczywistość...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Maciej Nowak
Śnić może? O pustym wnętrzu ego, czyli prolegomena do krytyki cynicznej podmiotowości współczesnej
83 – 102
PDF

Streszczenie

Przyjrzyjmy się drugiej scenie pierwszego aktu Ryszarda III. Poznaliśmy już księcia Gloucester, przyszłego, osławionego nieludzkim okrucieństwem trzeciego Ryszarda w historii Anglii. Wiemy już, że polityka przelewu krwi będzie dla zdeformowanego arystokraty sposobem na zdobycie władzy, a zabijanie i zwodzenie niewinnych nie wzbudzi wyrzutów sumienia ani tym bardziej potrzeby namysłu o etycznych implikacjach swoich działań. Uciekanie się do skrajnego zła zostaje w krótkim monologu zadeklarowane jako najzwyklejsza w świecie polityki metoda dochodzenia do własnych celów...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sławomir Masłoń
Osnowa złej ziemi
104 – 117
PDF

Streszczenie

Nie pozwalając czytelnikowi na powolne oswajanie się z narracją, Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego rozpoczyna się radykalnym gestem deterytorializacji...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marta Paluch
Mięso przekazu, czy skoorupa ciała: Dylematy odbiorcy współczesnej kultury audiowizualnej
118 – 136
PDF

Streszczenie

Kiedy we wrześniu 2007 roku modelka Izabelle Caro postanowiła pokazać swoje nagie ciało na billboardzie. zdania opinii publicznej na ten temat były skrajnie różne. W prasie rozgorzała dyskusja nad słusznością postępowania 26-letniej Francuzki. Reklama Toscaniego zszokowała Włochy i wywołała lawinę polemik. W gazetach i programach telewizyjnych pojawiają się liczne protesty ludzi z branży jak i zwykłych przechodniów oraz czytelników, których wstrząsnęło szokujące zdjęcie...

Paweł Jędrzejko
Amiri Baraka: poeta walczący. (Dwa wywiady)
138 – 140
PDF

Streszczenie

21 listopada 2009 roku w katowickim klubie Hipnoza, zaproszony przez festiwalu Ars Cameralis Silesiae Superioris, wystąpił gość niezwykły: artysta wyklęty i uwielbiany, ikona rewolucyjnego aktywizmu politycznego, a jednocześnie twórca nowej estetyki amerykańskiego teatru: inicjator Ruchu Czarnej Sztuki i autor ponad czterdziestu książek – zbiorów esejów, tomików poetyckich, dramatów, tomów krytyki literackiej i muzycznej – Amiri Baraka...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Amiri Baraka,
Christopher Gigsby
Teatr i nadchodząca rewolucja (wywiad)
141 – 158
PDF
Amiri Baraka
Ktoś wysadził Amerykę / Somebody Blew Up America
159 – 171
PDF
Amiri Baraka,
Paweł Jędrzejko
Wciąż rewolucjonista… (wywiad)
172 – 185
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Amiri Baraka
independent researcher

Paweł Jędrzejko
Uniwersytet Śląski w Katowicach

David Punter
Gotyckie wnętrza: zagadnienia stylu i perspektywy
188 – 203
PDF

Streszczenie

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o szerokie spektrum tekstów źródłowych. Wydaje się to być jedyne słuszne podejście, skoro emblematyczny gotycki potwór, ten któremu już zawsze przypisywać się będzie imię – Frankenstein, również powstał ze zszytych ze sobą, znalezionych w kostnicy fragmentów ciał. W poniższych rozważaniach można znaleźć trzy główne wątki przeszywające strukturę tekstu...


INFORMACJE O AUTORZE

University of Bristol, UK
Julia Szołtysek
Pisarz, wizjoner, filozof: myśl Hermana Melville’a w konteście zachodniej kultury dyskursu
206 – 211
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Julia Szołtysek
Widmo dziejów, pułapka historii i duch postkolonializmu: niebezpieczna (post)nowoczesna triada
212 – 219
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Paweł Jędrzejko
Tadeusz Sławek, Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (nota o książce)
222 – 224
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Paweł Jędrzejko
Marek Paryż, Figures of Dependence, Figures of Expansion (nota o książce)
224 – 226
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pobierz cały numer
1 – 240
PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 100 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186