Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadzący

Krzysztof Popek
spoleczneznuj@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Emil Antipow

Karolina Blecharczyk

Agata Cebera

Łukasz Chyla

Dominik Horodyski

Iga Łomanowska

Arkadiusz Nyzio

Karolina Wanda Olszowska

Khystyna Potapenko

Justyna Rosowska

Kamil Ruszała

Jarema Słowiak

Dawid Kamil Wieczorek

Aleksander Wróbel

Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik, a od 2014 roku jako kwartalnik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach serii społecznej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są teksty z różnych dyscyplin, głównie historii, socjologii, ekonomii i prawa. Na łamach czasopisma publikujemy:

  • artykuły naukowe,
  • opracowania będące wynikiem badań empirycznych,
  • raporty i komunikaty,
  • recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny,
  • sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów.


Czasopismo wydawane w latach 2010-2019, w roku 2020 przekształcone w serię wydawniczą „Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ”, dostępną w zakładce Wydawcy/Instytucje.

Przewodniczący rady naukowej

Prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Członkowie rady naukowej

Dr Denys Azarov, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
Prof. Martin Bier, East California University
Prof. dr hab. Andriy Boyko, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Prof. Hugh J. Byrne, FOCAS Research Institute, Dublin Institute of Technology
Dr hab. Adrián Fábián, University of Pécs
Prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Herbert Jacobson, Linköping Universitet
Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr Miklós Kiss, University of Groningen
Prof. Erdenhuluu Khohchahar, Kyoto University
Prof. dr hab. Andrzej Kotarba, Uniwersytet Jagielloński
Dr Oleksiy Kresin, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Prof. dr hab. Marta Kudelska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tomasz Mach, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kristin McGee, University of Groningen
Prof. dr hab. Karol Musioł, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Biderakere E. Rangaswamy, Bapuji Institute of Engineering and Technology
Dr Melanie Schiller, University of Groningen
Prof. dr hab. Jacek Składzień, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Luigia di Terlizzi, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Prof. Matthias Theodor Vogt, Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen

 

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” powstały w 2010 roku. Powołano do istnienia trzy serie tematyczne: humanistyczną, społeczną i ścisłą, które wydawane były jako półrocznik. W skład komitetu założycielskiego czasopisma weszli: Anna Bogdali (red. prowadząca serii ścisłej), Joanna Dziadowiec (red. prowadząca serii humanistycznej), Anna Kowalcze-Pawlik (seria humanistyczna), Marcin Lubecki (zastępca red. naczelnej), Rafał Opulski (seria społeczna), Paulina Tendera (red. naczelna), Krystyna Wajda (red. prowadząca serii społecznej), Aleksandra Wilczura (seria społeczna), Anna Wrońska (seria humanistyczna).

Pierwotnie wydawana była wyłącznie wersja elektroniczna „Zeszytów”, końcem roku wybrane teksty drukowano w Roczniku, którego dwa numery dostępne są na naszej stronie. Od numeru czwartego wszystkie tomy ukazują się zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Od 2013 roku nasze czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redaktorzy naczelni:

2010–2012 – Paulina Tendera
2012–2016 – Marcin Lubecki
2017 – Arkadiusz Nyzio
2017–2018 – Ewa Modzelewska

Redaktorzy prowadzący serii społecznej:

2010 - Krystyna Wajda
2011 - Aleksandra Wilczura
2011-2014 - Rafał Opulski
2014-2016 - Jakub Rogulski
2017-2018 - Krzysztof Popek

ZESZYTY NAUKOWE TD UJ. NAUKI SPOŁECZNE

ul. Czapskich 4/14

31-110 Kraków

spoleczneznuj@gmail.com

Dokument Pobierz
NOTA O GHOSTWRITINGU PDF
FORMULARZ RECENZJI PDF
OŚWIADCZENIE DLA AUTORÓW PDF
WYMOGI EDYTORSKIE PDF
PROCEDURA RECENZOWANIA PDF

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Index Copernicus International
http://www.indexcopernicus.com/
Nauki Humanistyczne: ICV 2015 - 56,21
Nauki Społeczne: ICV 2015 - 53,39
Nauki Ścisłe: ICV 2015 - 54,75

e-Publikacje Nauki Polskiej
http://www.epnp.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/

Google Scholar
http://scholar.google.pl/

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CeON
http://repozytorium.ceon.pl/

Polska baza cytowań POL-index
http://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp

Portal naukowy Academic Journals
http://academic-journals.eu

Dokument Pobierz
2010 PDF
2011 PDF
2012 PDF
2013 PDF
2014 PDF
2015 PDF
2016 PDF
2017 PDF
2018 PDF
Numer bieżący
25 (2/2019)
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383