O'Toole Olga
O’Donnell Stuart
Obara Patrycja
Obirek Stanisław
Obolevitch Teresa
Obrębska Monika
Ochniak Magdalena
Ochrem Marek
Odin Steve
Odo Luke
Odoj Wojciech
Ogbonna Philip A.
Ogliari Elena
Ogonowska Agnieszka
Słowo od Redaktor Tematycznej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/1 (2021)
PDF
Media ucieleśnione. (Nowe) konteksty badawcze w relacjach media – ciało
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/1 (2021)
PDF
O czym opowiada dziś antropologiczna opowieść? Z profesorem Wojciechem Józefem Bursztą rozmawiała Agnieszka Ogonowska
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/1 (2021)
PDF
Słowo od Redaktor Tematycznej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
12/4 (2020)
PDF
A Few Words from the Editor-in-Chief
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/2 (2021)
PDF
Słowo od Redaktor Naczelnej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/3 (2021)
PDF
Słowo od Redaktor Tematycznej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/4 (2021)
PDF
Epidemia i choroba. "Miasto ślepców" José Saramago: od literackiej paraboli po (nowo)medialne adaptacje i rzeczywiste zachowania społeczne
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
13/4 (2021)
PDF
Słowo od Redaktorów Tematycznych
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/1 (2022)
PDF
Od intrygi i spisku do zagrożeń hybrydowych. Nowe kompetencje i edukacja medialna w cyberkulturze 3.0
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/1 (2022)
PDF
Słowo od Redaktorów Tematycznych
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/2 (2022)
PDF
Cyberkultura 3.0: główne konteksty i kierunki rozwoju. Dyskusja redakcyjna
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/2 (2022)
PDF
A Word from the Editor-in-Chief
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/3 (2022)
PDF
Słowo od Redaktor Tematycznej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/4 (2022)
PDF
Kompetencje medialne i cyfrowe dzieci w wieku 3–16 lat. W stronę medioznawstwa stosowanego
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/4 (2022)
PDF
Edukacja medialna 3.0 – wyzwania. Dyskusja redakcyjna
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
14/4 (2022)
PDF
Od Redaktor Tematycznej: Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, metody i pola badawcze
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/1 (2023)
PDF
Kulturoznawstwo medialne, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie pola badawczego oraz istniejących praktyk (cyber)kulturowych
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/1 (2023)
PDF
Słowo od Redaktor Naczelnej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/2 (2023)
PDF
Słowo od Redaktorów Tematycznych
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/3 (2023)
PDF
Rola teatru w edukacji 4.0. W stronę kompetencji nie‑cyfrowych
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/3 (2023)
PDF
Media i współczesny teatr: Dyskusja redakcyjna
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/3 (2023)
PDF
Julie Weitz: Tematy, bohaterowie i strategie twórcze
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/3 (2023)
PDF
Słowo od Redaktor Naczelnej
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
15/4 (2023)
PDF
Ohanyan Tigran
Okołowicz Adrian
Okólski Marek
Okrasa Małgorzata
Olbryś Marta Ewa
Olechno Artur
Oleksiewicz Izabela
Olender Katarzyna
Olesiejko Jacek
Oleś Izabela
Olivas Hernández Olga
Olkusz Ksenia
Introduction
Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media
2 (2/2018)
PDF
Wandering Monsters. Serial Peregrinations and Transfictionality
Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media
2 (2/2018)
PDF
Ten demoniczny Bosch! W czterechsetną rocznicę śmierci malarza
Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media
1 (1/2018)
PDF
Wyobraźnia i tolerancja. Kultura i jej rejestry
Perspektywy Ponowoczesności
9 (2019)
PDF
Romans paranormalny i elementy utopijne. Na przykładzie cyklu Kerrelyn Sparks Love at Stake
Perspektywy Ponowoczesności
9 (2019)
PDF
O grozie i postgrozie. Dyskursy — konwencja — estetyka
Perspektywy Ponowoczesności
7 (2018)
PDF
Widmontologie grozy. Dzieła sztuk plastycznych jako media numinotyczne
Perspektywy Ponowoczesności
7 (2018)
PDF
Mapując to, co obce. O potrzebie ksenologii w XXI wieku
Perspektywy Ponowoczesności
6 (2018)
PDF
Micro-dystopias as Socio-political Constructs in Post-apocalyptic Narratives
Frontiers of Nowhere
1 (2016)
PDF
Transmedialna podróż. Jak pragmatyzm kanibalizmu zdyskontował postapokaliptyczny urok romansu young adult w Misji 100
Perspektywy Ponowoczesności
10 (2020)
PDF
Czas, miejsce i pamięć – perspektywa widmontologiczna
Perspektywy Ponowoczesności
11 (2020)
PDF
Fantastyczne myślenie o antropocenie. Recenzja: Tereza Dĕdinová, Weronika Łaszkiewicz, Sylwia Borowska-Szerszun (red.), Images of the Anthropocene in Speculative Fiction. Narrating the Future
Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media
7 (1/2021)
PDF
Olkusz Wiesław
Olkusz Piotr
Olsson Anders
Olsza Małgorzata
Olszak Anna
Olszak Nikola
Olszanecka-Marmola Agata
Olszewska-Łabędź Beata
Olszewski Benedykt
Olszewski Bogusław
Olszowska Karolina Wanda
Olszynka Szymon
Olzacka Elżbieta
Ołownia Mikołaj
Onik Debora
Opaliński Edward
Opozda Izabela Sara
Opulski Rafał
Oramus Dominika
Ordysiński Szymon
Orella Martínez José Luis
Orgad Zvi
Orlandi Daphne
Orlik Piotr
Orłowska Paulina
Ortega Martin Diana
Orysiak Joanna
Orzechowska Anna
Orzechowski Rafał
Orzeszek Jakub
Osika Grażyna
Osińska Olga
Osińska Dorota
Osiński Jakub
Ososiński Tomasz
Ossowska Katarzyna
Ostańska Anna Ewa
Ostasz Krzysztof
Ostrowicki (Sidey Myoo) Michał
Ostrowska Elżbieta
Ostrowski Piotr
Otto Wojciech
Owczarek Grzegorz
Owczarek Oliwia
Owidiusz
Owsikowska Anna
Ozawa Hisashi
Ozcevik Ozlem
Ozimek Aleksandra
Ożóg Krzysztof