Numer 5 (1/2014)
„Nigdy nie było tak pięknej plejady”. Skamander i skamandryci: poetyka, historia, tradycja
Redaktor: Monika Makowska
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Ligęza
Muzyka w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego
13 – 27
PDF

Słowa kluczowe

poezja polska XX wieku |korespondencje sztuk |literatura a muzyka

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest obecność muzyki w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego. Mimo iż odniesienia do tej gałęzi sztuki pojawiają się w obrębie całej twórczości poety, ich rozkład pozostaje nierównomierny, a relacja poezja – muzyka ulega licznym przemianom.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mateusz Antoniuk
„...z zimnego popiołu, z ciałem płonącym...”. O grze tropów w wierszach Jarosława Iwaszkiewicza
29 – 40
PDF

Słowa kluczowe

Jarosław Iwaszkiewicz |Jerzy Kwatkowski |Inne życie

Streszczenie

Artykuł stanowi „rozbudowany przypis”, dialog z wybitnym studium analityczno-interpretacyjnym Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego Jerzego Kwiatkowskiego. Analizie zostają poddane dwa przypadki, w których autor artykułu polemizuje z postawionymi przez Kwiatkowskiego tezami.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Michałkiewicz
Karpaty Wschodnie Kazimierza Wierzyńskiego
41 – 57
PDF

Słowa kluczowe

Kazimierz Wierzyński |Karpaty Wschodnie

Streszczenie

Podkarpacie, rodzinne strony Kazimierza Wierzyńskiego, zajmuje ważne miejsce w całej jego twórczości, począwszy od debiutanckiego tomu, a skończywszy na zbiorze opracowanym na krótko przed śmiercią. Burzliwe losy poety, żołnierza i emigranta, bezpowrotnie wyrwanego w młodym wieku z krainy dzieciństwa, sprawiły, iż niejednokrotnie jego utwory pobrzmiewały nutą nostalgii i rozpaczliwej tęsknoty.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Owsikowska
Wybrane audycje radiowe Dziennikiem oświetlone. Jana Lechonia praca dla Radia Wolna Europa
59 – 67
PDF

Słowa kluczowe

Jan Lechoń |Radio Wolna Europa |dziennik

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest działalność publicystyczna wybitnego przedstawiciela grupy Skamandra, Jana Lechonia. Podczas siedemnastu lat spędzonych na emigracji poeta angażował się w rozmaite przedsięwzięcia kulturalne, w tym
w przygotowywanie audycji dla Radia Wolna Europa. Ambiwalentne nastawienie do tego zajęcia jest widoczne w notatkach zamieszczonych w jego Dzienniku.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kinga Karska
Recepcja twórczości poetek z kręgu Skamandra w liryce wokalnej polskich kompozytorów dwudziestolecia międzywojennego
69 – 77
PDF

Słowa kluczowe

Karol Szymanowski |pieśni |Feliks Nowowiejski |Kazimiera Iłłakowiczówna |Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Streszczenie

Polscy kompozytorzy okresu dwudziestolecia międzywojennego często sięgali do tekstów współczesnych im poetów. Przykładem tego są przedstawione w artykule dwa cykle pieśni do wierszy poetek z kręgu Skamandra – Rymy dziecięce Karola Szymanowskiego, wykorzystujące twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny, oraz Róże dla Safo Feliksa Nowowiejskiego, do których słów dostarczyły liryki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Karolina Koprowska
„Tuwim w spódnicy”? Poetyka Skamandra w twórczości Zuzanny Ginczanki
79 – 89
PDF

Słowa kluczowe

Zuzanna Ginczanka |Tuwim w spódnicy |Skamander

Streszczenie

Twórczość Zuzanny Ginczanki, pomimo nadanego poetce przez Adama Ważyka przydomka „Tuwima w spódnicy”, który akcentuje rolę poetyki Skamandra w kształtowaniu się artystycznego wyrazu jej dzieł, wykracza ponad bezkrytyczne naśladownictwo. Ginczanka jawi się jako twórczyni z jednej strony pozostająca pod wpływem skamandryckim, z drugiej silnie zaznaczająca swoją indywidualność.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Paulina Stachula
Mityzacja przestrzeni miejskiej Krakowa i Paryża w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
91 – 107
PDF

Słowa kluczowe

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska |mityzacja przestrzeni |Kraków |Paryż

Streszczenie

W artykule autorka analizuje mityzację przestrzeni w wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zabiegowi temu poddane zostały dwa miasta szczególnie bliskie poetce – Kraków oraz Paryż.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Cichy
Czas i historia w późnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego
109 – 118
PDF

Słowa kluczowe

Kazimierz Wierzyński |tożsamość |czas |historia

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest kategorii czasu i historii w późnej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Poeta, poruszając tę problematykę, tworzy nowy rodzaj tożsamości, tak zwaną tożsamość historyczną, zamkniętą w obszarze pamięci ludzkiej, na którą składają się kultura, rzeczywistość historyczna oraz czas jednostkowy, czyli historia indywidualna.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Joanna Parniewska
Parodystyczne gry kiczem i wrażliwość kampowa w Jarmarku rymów Juliana Tuwima
119 – 135
PDF

Słowa kluczowe

Julian Tuwim |kicz |kamp |Jarmark rymów

Streszczenie

W artykule autorka analizuje zbiór humorystycznych utworów Juliana Tuwima Jarmark rymów pod kątem estetyki kampu i twórczego wykorzystania kategorii kiczu. Proponuje w ten sposób ponowne odczytanie „niskiej” twórczości poety, obecnej od początku w jego artystycznym dorobku.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Małgorzata Mosakowska
Dalekowschodnie inspiracje tomu Pocałunki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
137 – 151
PDF

Słowa kluczowe

estetyka japońska |Maria Pawlikowska-Jasnorzewska |haiku |miniatura

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest dalekowschodnim inspiracjom w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, głównie podobieństwom jej wierszy do japońskich haiku. Autorka poddaje interpretacji liryki z tomu Pocałunki, który ukazał się w 1926 roku.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Monika Makowska
Twórczość poetycka pierwszego ułana II Rzeczypospolitej w okresie legionowym
153 – 163
PDF

Słowa kluczowe

Bolesław Wieniawa-Długoszowski |piosenka |Legiony |ułan

Streszczenie

W artykule autorka omawia poetycką twórczość legendarnej postaci okresu dwudziestolecia międzywojennego, zaprzyjaźnionego z twórcami kręgu Skamandra generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, pochodzącą z okresu
legionowego, czyli z lat 1913–1918. Były to głównie słowa okolicznościowych piosenek, śpiewanych na popularne melodie i niestroniących od dosadnego, „wojskowego” języka.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 170
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-3916
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2082-419X