Numer 22 (3/2018)
Redaktor: Joanna Stożek
Spis treści
Strony
Pobierz
Katarzyna Grych
Pismo chińskie jako reprezentacja rzeczywistości. Rekonstrukcja językowego obrazu ognia utrwalonego w znakach chińskich
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.01
7 – 20
PDF

Słowa kluczowe

językowy obraz świata |pismo chińskie |chińskie znaki |klucze semantyczne |ogień |konceptualizacja

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi tezy o językowym obrazie świata, zaprezentowanie podstawowych informacji na temat rozwoju i budowy chińskich znaków oraz zrekonstruowanie językowego obrazu ognia utrwalonego w piśmie chińskim na podstawie analizy znaków z kluczem semantycznym 火 huǒ ‘ogień’.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zofia Małysa
„Rester vivant” Michela Houellebecqa jako wykładnia dynamiki procesu twórczego
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.02
21 – 30
PDF

Słowa kluczowe

Michel Houellebecq |Arthur Schopenhauer |Rester vivant |proces twórczy

Streszczenie

Celem artykułu jest przestudiowanie Houellebecqowskiej formuły rester vivant (pozostawanie żywym) w jej różnorodnych odsłonach – literackiej (esej pt. Rester vivant), filmowej (film Przeżyć: metoda Houellebecqa) oraz fotograficznej (cykl Rester vivant). Analiza dynamiki procesu twórczego w kontekście postulatu „pozostawania żywym” pozwala odczytać twórczość Houellebecqa jako wypadkową opozycji zewnętrzna pasywność – wewnętrzna aktywność.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Larysa Michalska
Rola wyobraźni w rytuale inicjacyjnym B’nai B’rith
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.03
31 – 42
PDF

Słowa kluczowe

wyobraźnia |organizacje żydowskie |B’nai B’rith |loża |masoneria |wolnomularstwo |paramasoneria |rytuał inicjacyjny

Streszczenie

B'nai B'rith jest najstarszą nieprzerwanie działającą żydowską organizacją na świecie. Ma charakter ekskluzywny i inicjacyjny. Każda tego typu organizacja, czy to stowarzyszenie o charakterze tajnym, czy zupełnie jawnie działająca grupa, niezwykłą wagę przywiązuje do rytuału wtajemniczenia. Także w przypadku B'nai B'rith inicjacja jest kluczowym elementem konsolidującym bractwo, jak również odróżniającym je od pozostałych żydowskich organizacji.

Proces inicjacyjny zawsze odbywa się na pograniczu światów – realnego i pełnego symboli świata wyobrażonego. W tej specyficznej sytuacji niebagatelna jest rola wyobraźni. To ona pozwala wykreować alternatywną rzeczywistość, w której podczas inicjacji znajdzie się przyszły członek organizacji.

Nie inaczej jest w przypadku B'nai B'rith i praktykowanego przez tę organizację rytuału inicjacyjnego. Wyobraźnia jest kluczowym czynnikiem w tym procesie, łączącym elementy struktury ceremonii wolnomularskiej z tradycją i kulturą żydowską. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do rozważań na ten temat.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Olga O'Toole
Ethnolect and Attitudes in Chicagoland: An Analysis of African American Chicagoan Attitudes to AAVE
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.04
43 – 62
PDF

Słowa kluczowe

sociolinguistics |language attitudes |ethnolects |AAVE |identity |code-switching

Streszczenie

In the field of ethnolect study, African American Vernacular English and Chicano English are known for their great significance in indexing and building identities. The Chicago and Chicago Northwest Suburb communities in particular, however, have seen little methodological linguistic study with concern to language attitudes. The following work is an analysis of interviews that took place in the Chicago area with members of the African American community. Although research on language attitudes in minority communities has already been carried out, not much has been done as far as language attitude research within the African American community in Chicago. The interviews regarded the attitudes of in-group members to their respective ethnolects and provides an analysis of aspects of their perceptions concerning the varieties associated with their ethnic group. The interviews followed the direct approach to language attitude studies and consisted of open questions. In order to elicit responses from each speaker concerning the varieties they speak, questions of discrimination, attitudes, and perception, especially in the context of employment, were touched upon in the conversations with each participant.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agata Pietrzak
„Stopy, do czego was potrzebuję, gdy mam skrzydła do latania”. Malarstwo Fridy Kahlo jako odzwierciedlenie sytuacji cierpienia
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.05
63 – 86
PDF

Słowa kluczowe

Frida Kahlo |cierpienie |niepełnosprawność i twórczość |malarstwo |samorealizacja

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia malarstwa Fridy Kahlo jako kompensacyjnej formy rozwoju aktywności własnej artystki oraz odzwierciedlenie sytuacji cierpienia, które odegrało zasadniczą rolę w jej twórczości. Malarstwo Kahlo stanowi zapis konkretnych, dramatycznych wydarzeń z jej życia: ograniczonej sprawności ruchowej, fizycznego cierpienia, operacji chirurgicznych, niemożności posiadania dzieci czy wreszcie trudnego i burzliwego małżeństwa. Autorka opisuje wybrane dzieła, przepełnione osobistą symboliką i bolesnymi emocjami. W dalszej części pracy, opierając się na biografii Fridy Kahlo, jej własnych wypowiedziach oraz literaturze przedmiotu, autorka wskazuje, że malarstwo stało się dla artystki kompensacyjną formą samorealizacji oraz sposobem na radzenie sobie z odczuwanym cierpieniem.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Spiechowicz
Doświadczenie umierania w Tunelu Jacka Kaczmarskiego
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.06
87 – 101
PDF

Słowa kluczowe

choroba |Jacek Kaczmarski |śmierć |Tunel

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę Tunelu (2004), ostatniego zbioru wierszy Jacka Kaczmarskiego. Poeta ten czytany był najczęściej przez pryzmat polityczności. Jego twórczość funkcjonowała wespół ze scenicznymi wykonaniami, Tunel zaś został w całości napisany jako tomik poetycki. Autorka czyta wiersze legendarnego barda „Solidarności” przez doświadczenie ciężkiej nieuleczalnej choroby i widmo śmierci wyłaniające się z tejże poezji. Zależy jej na tym, aby odkryć egzystencjalne treści w wierszach pieśniarza i ukazać go jako poetę zmagającego się za pomocą pisania z cierpieniem, umieraniem, schyłkiem. W swoich analizach bierze pod uwagę wcześniejszą twórczość poety i kontekst biograficzny, a także innych twórców opisujących podobne doświadczenia. Zadaje pytanie o to, jak ukazana jest w tych utworach ostateczność, i dokonuje syntezy omawianych obrazów.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aleksandra Suchecka
„Tego, czem napompowałem się przez 38 lat starczy jeszcze na zrobienie paru interesujących rzeczy” – galeria uzależnień i eksperymentów ukryta w Listach do żony
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.07
103 – 109
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Ignacy Witkiewicz |Jadwiga Unrug |Witkacy |korespondencja |uzależnienia |Listy do żony

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia uzależnień, eksperymentów oraz chorób zawartych w korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi Unrug. Materiał badawczy stanowi ich trwająca przez kilkanaście lat korespondencja oraz publikacje związane z niniejszym tematem, zwłaszcza książki Joanny Aulich-Hoffmann – Choroby Stanisława Ignacego Witkiewicza w korespondencji do żony Jadwigi oraz Wzmianki na temat chorób w korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi dolegliwości i niepokojów Witkacego ukrytych w korespondencji małżonków oraz poniekąd próba ich zrozumienia i zinterpretowania.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 112
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9469
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-1638