Numer 23 (4/2011)
Przez kultury i cywilizacje. Pamięci Profesora Andrzeja Flisa
Redaktor: Leszek Sosnowski
Spis treści
Strony
Pobierz
Agata Świerzowska
Słowo o Profesorze Andrzeju Flisie
7 – 10
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Łukasz Trzciński
Cyberprzestrzeń i kontakt kulturowy
13 – 17
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mariola Flis
Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa
19 – 30
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Izabela Trzcińska
Filozof i Idiota. Renesansowe źródła idei uczonego
31 – 42
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Kowalska
Teoria cywilizacji oraz wizja cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa w ujęciu Arnolda Toynbee’ego
43 – 55
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bożena Gierek
Miejsce i znaczenie języków celtyckich w kulturze europejskiej
57 – 75
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marta Kudelska
Schematy medytacyjne w upaniszadzie Maitri
83 – 96
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agata Świerzowska
Jak praktykują jogę Indusi?
97 – 111
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marek Moroń
O posiadanie suwerennego państwa – porównanie Królestwa Nepalu i Chanatu Kalat/Baluczystanu
113 – 121
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Edmund Baka
Kilka uwag o „sztuce lekkości” w chińskich praktykach psychofizycznych
123 – 128
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Renata Iwicka
Kamikakushi – ukryty przez bogów
129 – 139
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Małgorzata Kniaź
Między dyskryminacją i emancypacją – mniejszość koptyjska w muzułmańskim Egipcie
145 – 164
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Paulina Niechciał
Irańscy Ormianie – najliczniejsza społeczność chrześcijańska w Islamskiej Republice Iranu
165 – 181
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Andrzej Mrozek,
Bożena Prochwicz-Studnicka
Pomiędzy rajem a piekłem. Tradycja judeochrześcijańska a Koran
183 – 203
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Andrzej Mrozek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bożena Prochwicz-Studnicka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Elżbieta Olzacka
Stosunek bizantyjskiego chrześcijaństwa do wojny – między wojną duchową a ziemskimi wojnami cesarstwa
205 – 224
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ireneusz C. Kamiński
Islam przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
225 – 238
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grażyna Bąkowska-Czerner
Motywy solarne w ikonografi i gemm magicznych/gnostycznych
239 – 247
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Przemysław Piekarski
Między Benares a Jerozolimą. Kilka uwag o podobieństwach pomiędzy hinduizmem a judaizmem
249 – 264
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Andrzej Flis
Kościół i demokracja w nowożytnej Europie
265 – 266
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Filozofii
Grodzka 52
e-ISSN 2544-8242
Uniwersytet Jagielloński
31-044 Kraków