Numer 8 (611) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Mieszko Wodzyński,
Andrzej Dąbrowski
Zastosowanie technik VR do wspomagania szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych
DOI: 10.54215/BP.2022.08.20.Wodzynski
12 – 16
PDF

Słowa kluczowe

rzeczywistość wirtualna |wspomaganie komputerowe |szkolenie |VR |przenośna pilarka łańcuchowa |bezpieczeństwo

Streszczenie

Przenośne pilarki łańcuchowe są w Polsce powszechnie użytkowane w budownictwie, rolnictwie i pracach przydomowych, jednak stanowią źródło poważnych urazów, ponieważ piła łańcuchowa może łatwo wejść w kontakt z ciałem operatora. W artykule przedstawiono możliwości wspomagania szkoleń operatorów pilarek z wykorzystaniem budowanego w CIOP-PIB wirtualnego trenażera. Oceniono wpływ realizowanych programów szkoleń oraz techniczne możliwości sprzętu komputerowego, który jest dostępny na rynku, na perspektywy skutecznego wdrożenia takiego rozwiązania w Polsce. Zaprezentowano wyniki wstępnych badań dotyczących interakcji człowiek – środowisko wirtualne podczas symulacji pracy pilarką. Uczestnicy badań potwierdzili zalety stosowanej techniki komputerowej. Wskazywali na jej niewielką uciążliwość i niski poziom stresu towarzyszący jej użytkowaniu, wysoki poziom jej akceptacji i duże możliwości odwzorowania rzeczywistego środowiska pracy.


INFORMACJE O AUTORACH


Mieszko Wodzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Andrzej Dąbrowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Magdalena Młynarczyk,
Jarosław Jankowski,
Joanna Orysiak
Określanie objętości przestrzeni powietrznych pod odzieżą z wykorzystaniem techniki skanowania 3D – studium przypadku
DOI: 10.54215/BP.2022.08.21.Mlynarczyk
17 – 21
PDF

Słowa kluczowe

skanowanie 3D |dopasowanie odzieży |przestrzenie powietrzne |objętość przestrzeni powietrznych

Streszczenie

Stopień dopasowania odzieży do ludzkiego ciała ma wpływ na jej izolacyjność cieplną i tym samym – na poziom jej ciepłochronności. Określenie całkowitej objętości przestrzeni powietrznych pod odzieżą za pomocą techniki skanowania 3D może dostarczyć informacji przydatnych w ocenie dopasowania tej odzieży. W artykule przedstawiono sposób pomiaru przestrzeni powietrznych pod odzieżą z wykorzystaniem wspomnianej techniki oraz omówiono zależność między rozmiarem odzieży a stopniem jej dopasowania do sylwetki człowieka.


INFORMACJE O AUTORACH


Magdalena Młynarczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Jarosław Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Joanna Orysiak
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Wiktor M. Zawieska,
Jolanta Skowroń
102. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
27 – 28
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Wiktor M. Zawieska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Jolanta Skowroń
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa