Numer 58 (4/2019)
Kobro
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec
Spis treści
Strony
Pobierz
Jan Stanisław Wojciechowski,
Sławomir Marzec
Wstęp
3 – 7
PDF

Streszczenie

Jestem pod wrażeniem dwóch tekstów publikowanych w tym numerze Aspiracji: Jana Rylkego na temat Warszawskiej szkoły sztuki wysokiej i Przemysława Kwieka na temat „Szkoły Warszawskiej”. Oba trawersują różne ustalenia, upowszechnione poglądy i stereotypy w żywotnych kwestiach kultury artystycznej i samej sztuki. W piśmie akademickim mogą wywołać konsternację (zwłaszcza tekst Kwieka) ze względu na swoją formę, ale także z racji antyakademickiego przesłania przebijającego z tekstu prof. Rylkego...


INFORMACJE O AUTORACH


Jan Stanisław Wojciechowski
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sławomir Marzec
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Krzysztof Jurecki
Sztuka Magdaleny Hueckel. Ciągle o animie
8 – 15
PDF

Słowa kluczowe

Magdalena Hueckel

Streszczenie

Na niedużej przestrzeni w Galerii Promocyjnej w Warszawie odbyła się (2.10–3.11.2019) wystawa Magdaleny Hueckel pt. Niech to imię żyje w Tobie. Było to podsumowanie działań fotograficznych, o intermedialnym charakterze, które miały miejsce po 2006 roku, kiedy rozpoczęła się jej indywidualna kariera, a kończył działalność duet zbliżający się do postfeminizmu – tworzona z Agatą Serafin Grupa HueckelSerafin...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Marta Ewa Olbryś
Szarość i czas, który minął...
16 – 22
PDF

Słowa kluczowe

rysunek |Jacek Staszewski

Streszczenie

Na początku był rysunek. Potem zrodziły się obraz, grafika. Rysunek to temat-rzeka. Rysunek to preludium, początek, wstęp, pierwotny ślad ontologiczny. Rysunek jest znakiem rozpoznawczym twórcy, kreska – charakterem pisma. Rysunek otwiera mnogość kreacyjnych możliwości i interpretacyjnych znaczeń. Od niego się wszystko zaczyna. Każdy szanujący się artysta rozpoczyna od rysunku, który prowadzi go w dalszą drogę...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Monika Weychert
Współczynnik fotografii w fotografii?
23 – 29
PDF

Słowa kluczowe

fotografia

Streszczenie

Allan Sekula pisze, że w fotografii jedno jest tylko obiektywne: w określonym miejscu i czasie znalazł się jakiś aparat, który zdolny był zarejestrować obraz. Jednak Margaret Olin przypomina: „najistotniejsza moc indeksalna fotografii nie leży w relacji pomiędzy fotografią i jej przedmiotem, lecz w relacji pomiędzy fotografią i jej odbiorcą lub użytkownikiem, w czymś, co określam mianem performatywnego indeksu lub też indeksu identyfikacji”...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Marta Ryczkowska
Interakcje. Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury
31 – 42
PDF

Słowa kluczowe

performance |Chłopcy PRL-owcy |Dzieci z Czarnej Dziury |Zofia Kuligowska

Streszczenie

XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim był spotkaniem międzypokoleniowym. Na scenie performance pojawili się Chłopcy PRL-owcy w kontrze do Dzieci z Czarnej Dziury...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Krzysztof Lipka
Arkadiusza Karapudy Słowa i obrazy
43 – 49
PDF

Słowa kluczowe

Arkadiusz Karapuda

Streszczenie

Rozpoczynając tych kilka uwag o najnowszej wystawie Arkadiusza Karapudy – po to m.in., by rozważyć problem, który z dwóch elementów jej tytułu jest pierwotny i ważniejszy – trzeba najpierw uznać, że tytuł ten jest przede wszystkim zbyt skromny...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Magda Brzezińska
Strach w kieleckim Muzeum Narodowym
50 – 53
PDF

Słowa kluczowe

Muzeum Narodowe w Kielcach

Streszczenie

Podobno żona jednego z prerafaelitów zemdlała ze strachu, gdy spojrzała po raz pierwszy na Sąd Ostateczny Tintoretta, monumentalne płótno w weneckim kościele Madonna dell’Orto. Tak mocno w dziele słynnego Farbiarczyka poruszyła ją wizja strumienia potępionych wpadających w piekielną otchłań...

Grzegorz Borkowski
Punkt zwrotny? Decentralizacja w najbardziej centralnej instytucji świata sztuki
54 – 56
PDF

Słowa kluczowe

krytyka artystyczna

Streszczenie

We wstępie do poprzedniego numeru Aspiracji Sławomir Marzec, zastanawiając się nad obecną sytuacją krytyki artystycznej, przekonywał, że jej dotkliwych niedostatków nie sposób przezwyciężyć bez podejmowania krytyki zasad programowej działalności dużych instytucji sztuki w Polsce...

Sławomir Marzec
O sztukę wolną od modernizacji (i ich „normalności”)
57 – 63
PDF

Słowa kluczowe

sztuka |modernizacja

Streszczenie

Z niedowierzaniem słuchałem dochodzących do mnie informacji o najnowszym tekście Kuby Banasiaka Dwie modernizacje. Czyżby przełom w myśleniu mainstreamowego art world, którego przecież jest on jednym z głównych strażników? Lektura podtrzymała moje zdziwienie. W zasadzie wywód tekstu jest rzetelny, racjonalny i przekonujący – o ile zaakceptuje się założenia wstępne autora, jego skróty myślowe i oczywistości. Ja uważam wszakże, że są one często dyskusyjne, a nierzadko z gruntu chybione...


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zofia Jabłonowska-Ratajska
Strojenie narodowej sceny
64 – 74
PDF

Słowa kluczowe

teatr |scena narodowa

Streszczenie

„Zmianę ustawienia” w teatrze XX wieku rozpoczyna jego wielofazowa „wielka reforma”, jako część zmieniającej się, nowoczesnej kultury, nowych prądów i idei, wychodzenia z obowiązujących dotąd ograniczeń, poszukiwania nowych form...

Krzysztof Jegliński
GAN. Gösta Adrian-Nilsson, 1884–1965. Marynarskie kompozycje. Dramaturgia koloru i dynamika miasta, 1918. Wystawa w Sven-Harry Art Museum w Sztokholmie, 2019
75 – 75
PDF
Alexandra Hołownia
Na limicie
76 – 79
PDF
Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru (informacja prasowa)
80 – 80
PDF
Fotoreportaż
81 – 85
PDF
Janusz Zagrodzki
Grawitacja i nieważkość
88 – 98
PDF

Słowa kluczowe

grawitacja |nieważkość |Katarzyna Kobro

Streszczenie

Istotą dokonań Katarzyny Kobro było ustanowienie dwóch fundamentalnych reguł, jakie zawsze powinny towarzyszyć pracy twórczej rzeźbiarza: — pojmowanie przestrzeni jako tworzywa artystycznego, — rozumienie roli rzeźby jako instrumentu narzucającego podziały otaczającej przestrzeni...


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Iwona Lorenc
Fenomenologia obrazu malarskiego Sławomira Marca
99 – 109
PDF

Słowa kluczowe

fenomenologia |malarstwo |Sławomir Marzec

Streszczenie

[...] Książka Marca Moje wszystko powinna być obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy pozostając pod wrażeniem tej sztuki, odczytują ją jako zachętę do współmyślenia z artystą, oraz tych, którzy podejmują się zadania jej interpretacji. Ja zaś stawiam sobie ambitne (może zbyt ambitne) zadanie wydobycia jednej z ważniejszych filozoficznie linii unerwienia jego artystyczno-teoretycznej twórczości, która jest dla mnie ważna również z powodu moich własnych, fenomenologicznych inklinacji. Otóż dostrzegam w twórczości Sławomira Marca fenomenologiczny potencjał...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Przemysław Kwiek
„Szkoła Warszawska” w Galerii Walka Młodych
110 – 116
PDF
Jan Rylke
Warszawska szkoła sztuki wysokiej. Bagienko i szkoła
117 – 122
PDF

Streszczenie

Powszechnie uważa się, że w Warszawie rządzi warszawka, czyli bagienko wzajemnych powiązań i układów, w które trudno z zewnątrz wdepnąć. Rzeczywiście przez ostatnich 200 lat w Warszawie rządzili obcy lub ich namiestnicy, a tak zwana grupa audytoryjna [Misztal, 1980], czyli opiniotwórcza, związana z narodem elita, działała z ukrycia, opierając się na nieformalnych układach...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Marek Maksymczak
Tytuł, głupcze!
123 – 127
PDF

Streszczenie

Otwarta w połowie stycznia 2020 roku w Muzeum Biegasa w Warszawie wystawa Narracja obrazu stanowiła trzecią część projektu Untitled. W każdej wystawie uczestniczyło tych samych kilkunastu reprezentantów konkretnych uczelni: UMCS w Lublinie, ASP w Warszawie i ASP we Wrocławiu. Wcześniej prace pokazano na dwóch zeszłorocznych wystawach, z których pierwsza – Śmierć tytułom – miała miejsce we Wrocławiu, druga – Znaki i litery – w Lublinie...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wybrane z kalendarza
128 – 132
PDF
Pobierz cały numer
1 – 140
PDF
Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5
ISSN 1732-6125
w Warszawie
00-068 Warszawa
e-ISSN 2450-7555