Numer 13 (2/2016)
Redaktorzy: Jakub Rogulski, Karolina Blecharczyk, Piotr Kalicki, Artur Karpacz, Patrycja Kumięga, Arkadiusz Nyzio, Krzysztof Popek, Jarema Słowiak
Spis treści
Strony
Pobierz
Kamil Potrzuski
„Palais de Glace” – zapomniany pałac sportu dawnej Warszawy
7 – 28
PDF

Słowa kluczowe

infrastruktura |sport |Warszawa |lodowisko |łyżwiarstwo |Stefan Szyller

Streszczenie

Sport w Warszawie u schyłku XIX wieku miał specyficzny charakter. Stanowił element stylu życia dobrze sytuowanej elity miejskiej, dla której rekreacja i aktywny odpoczynek we własnym gronie należały coraz częściej do dobrego tonu. Nie należy się zatem dziwić, że inwestycje w infrastrukturę sportową były odpowiedzią na dominujące tendencje w sporcie warszawskim przełomu wieków. Powstającym obiektom nadawano charakter reprezentacyjny. Miały one być prawdziwymi pałacami sportu, w których jednak oprócz aktywności fizycznej można było uczestniczyć w życiu towarzyskim wyższych sfer. W 1912 roku w Warszawie została oddana do użytku duża prywatna inwestycja o charakterze rozrywkowym, związana z szeroko pojętym sportem, która w założeniu twórców miała stać się jednym z salonów stolicy. Było to najstarsze w dziejach miasta sztuczne lodowisko, zwane z francuska Palais de Glace. Obiekt, zbudowany za znaczne jak na owe czasy pieniądze, projektu słynnego architekta Stefana Szyllera, oprócz nowatorsko przygotowanej i konserwowanej tafli lodowej miał między innymi sale restauracyjne, miejsce dla orkiestry czy wreszcie nowocześnie rozwiązane zaplecze techniczne. Przeszklony dach budynku ozdabiał efektowny witraż. Mimo rozmachu obiekt funkcjonował bardzo krótko. Ze względu na wąskie grono klientów, znaczne koszty wstępu oraz wysokie nakłady związane z eksploatacją pałac lodowy okazał się nierentowny i wkrótce zawieszono jego działalność. W okresie międzywojennym obiekt przy ul. Nowy Świat 19 służył jako największe warszawskie kino, noszące nazwę Colosseum. Zniszczony podczas II wojny światowej, budynek nie doczekał się odbudowy. Celem artykułu jest rekonstrukcja, w oparciu o nieliczne zachowane źródła historyczne, procesu budowy i krótkiego funkcjonowania tego zapomnianego już dziś pałacu sportowego dawnej Warszawy.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wojciech Biel
Polskie ślady wokół Camelotu. Związki rodziny Kennedych z Polską w XX wieku
29 – 49
PDF

Słowa kluczowe

Polska |Stany Zjednoczone Ameryki |stosunki polsko-amerykańskie |Kennedy |polityka zagraniczna |zimna wojna

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba opisania historii Kennedych, jednej z najbardziej wpływowych familii w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, w kontekście przeplatania się ich losów z historią Polski od czasu przed II wojną światową, poprzez lata PRL, aż po koniec XX wieku. Wielość kontaktów pomiędzy przedstawicielami klanu a Polską jest rzeczą zasługującą na wspomnienie, gdyż są one powiązane z najważniejszymi wydarzeniami w XX-wiecznych dziejach naszego kraju, w tym z okresem tuż przed wybuchem II wojny światowej, z zimną wojną, ze szczególnym uwzględnieniem kulminacyjnego fragmentu tej historii, czyli okresu kariery politycznej Johna Fitzgeralda Kennedy’ego i jego prezydentury, zwanej Camelotem, oraz czasami „Solidarności”, zmierzchu komunistycznej władzy i wreszcie odrodzenia demokratycznej Polski.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Blanka Rogowska
Dżihad na rzecz pokoju. Sylwetka szajcha Amadu Bamby
51 – 63
PDF

Słowa kluczowe

Senegal |Muridijja |Amadu Bamba |Francuska Afryka Zachodnia

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane elementy biografii i nauk muzułmańskiego mistyka i pedagoga szajcha Amadu Bamby, założyciela sufickiego bractwa muridijja. Opisuje stosunki mistyka z przedstawicielami administracji kolonialnej Francuskiej Afryki Zachodniej oraz propagowaną przez Bambę koncepcję „pokojowego dżihadu”, będącą mentalnym i duchowym oporem przeciwko francuskiemu imperializmowi. Bamba, nazywany muzułmańskim Mahatmą Gandhim, głosił nauki, których następstwa stały się jednymi z najważniejszych powodów sukcesów politycznych, społecznych i gospodarczych narodu senegalskiego za czasów jego życia, po uzyskaniu niepodległości, a także w trudnych dla świata islamu czasach współczesnych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki
Paulina Antoń
Wpływ kryzysu migracyjnego na funkcjonowanie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
65 – 86
PDF

Słowa kluczowe

strefa Schengen |ochrona granic zewnętrznych |agencja Frontex |Unia Europejska

Streszczenie

Rozwój Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) jest związany z funkcjonowaniem strefy Schengen i ewolucją polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi. Podstawowym celem funkcjonowania agencji Frontex jest poprawa współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w zakresie zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu kontroli i ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jednak przyjęcie roli koordynatora tej współpracy ograniczyło zdolności kompetencyjne agencji, uzależniając jej działalność od woli państw członkowskich. Wśród szeregu zadań powierzonych agencji największe wątpliwości budzą jej uprawnienia w zakresie działalności operacyjnej, co potwierdził trwający kryzys migracyjny. W obliczu narastających zagrożeń zewnętrznych dotychczasowe kompetencje agencji okazały się nieskuteczne. Analiza wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym w UE nasuwa pytania o przyszłość agencji oraz całej strefy Schengen. Z pewnością konsekwencją kryzysu migracyjnego będzie przekształcenie obecnego charakteru agencji. Najnowsza propozycja zmian dotyczy bowiem utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która byłaby zdolna do podjęcia bardziej efektywnego działania na granicach zewnętrznych UE.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marta Hoffmann
Eksplanacyjny potencjał koncepcji medykalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych
87 – 102
PDF

Słowa kluczowe

stosunki międzynarodowe |medykalizacja |konstruktywizm |zdrowie publiczne

Streszczenie

W artykule zaprezentowano dotychczasowy dorobek intelektualny w zakresie koncepcji medykalizacji, a także postulat jej aplikacji na grunt nauki o stosunkach międzynarodowych. Autorka przedstawia status internacjologii jako dyscypliny naukowej oraz dokonuje charakterystyki medykalizacji, wskazując kilka przykładów tego zjawiska. Następnie przypomina najważniejsze kierunki badań, w których łączący się zdrowie publiczne i stosunki międzynarodowe. Ostatnia część artykułu zawiera ontologiczne, epistemologiczne oraz metodologiczne założenia postulowanych studiów medykalizacyjnych w ramach stosunków międzynarodowych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agata Olszanecka-Marmola
Metoda eksperymentalna w procesie badania mediów
103 – 117
PDF

Słowa kluczowe

metoda eksperymentalna |eksperyment |media |nowe media

Streszczenie

Metoda eksperymentalna, mimo swojej długiej tradycji i niewątpliwej użyteczności, jest rzadko wykorzystywana w procesie badania mediów w warunkach polskich. Prezentowany artykuł wskazuje główne tendencje i potencjalne pola do wykorzystania eksperymentów w sferze badania mediów przez badaczy różnych dyscyplin naukowych (medioznawców, politologów, socjologów i psychologów). Autorka przedstawia podstawowe schematy eksperymentalne oraz sposób ich zastosowania w analizach mediów tradycyjnych (przede wszystkim telewizji) i Internetu.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wojciech Rubiś
Kilka uwag na temat relacji państwo – Kościół
119 – 126
PDF

Słowa kluczowe

wolność |państwo |kapitalizm |religia |cywilizacja

Streszczenie

W artykule prezentuję ogólną refleksję nad relacją między państwem a Kościołem katolickim na tle pryncypialnej wartości, jaką jest wolność. Refleksję przedstawiam w duchu filozofii libertariańskiej i konserwatywnej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Patrycja Kumięga
Recenzja książki: Riccardo Campa, Humans and Automata. A Social Study of Robotics
127 – 129
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marcin Mleczak
Recenzja książki: Joanna Orzechowska-Wacławska, Baskowie. Powstanie współczesnego narodu
131 – 135
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 144
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383