Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte

Teresa Kostkiewiczowa

Krytyczna edycja Memoires króla Stanisława Augusta oraz nowy polski przekład znacznej części umożliwiły ich badawczy ogład, prowadzący do opisu sposobów ich ukształtowania oraz walorów poznawczych i literackich. Książka przynosi analizę warsztatu pisarskiego Memoires...Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII–XVIII wieku (1632–1736)

Krzysztof Wiśniewski

Książka przedstawia funkcjonowanie urzędu marszałkowskiego koronnego, jednej z najważniejszych instytucji władzy wykonawczej w dawnej Rzeczypospolitej...Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu

W listopadzie 2011 roku otworzyliśmy niewątpliwie najbogatszą wystawę, jaka kiedykolwiek poświęcona została królowi Stanisławowi Augustowi, zatytułowaną Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764–1795...Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III

Marek Wrede

Powojenna odbudowa Zamku pozostawiła wiele pytań o jego dzieje bez wyczerpującej odpowiedzi. Należy do nich inwestycja z początków XVII w., z czasów Zygmunta III Wazy. Książka jest próbą usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III...Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Wybór materiałów źródłowych z lat 1971–1984

Pierwszy tom nowej zamkowej serii ARCHIWUM OTWARTE. Materiały źródłowe związane z Zamkiem Królewskim i jego losami, dokumenty opatrzone komentarzem historycznym i edytorskim. Praca zbiorowa.Zmienność Fortuny. Alegorie Hermana Hana

Jacek Tylicki, Jacek Żukowski, Magdalena Górska

Zapraszamy na spotkanie ze sztuką gdańskiego malarza Hermana Hana, którego obrazy wypełnione są aluzjami i jawnymi przestrogami. To nie tylko ciekawe opowieści z życia bogatych sfer patrycjuszy, ale również znakomita okazja do zetknięcia się z niepowtarzalnym fenomenem dawnej kultury mieszczańskiej.Jan Piotr Norblin. Sentymentalny reporter. Malarstwo i grafika

Marta Zdańkowska

Obrazy i grafiki Jana Piotra Norblina są nie tylko popisem umiejętności technicznych artysty, ale także dowodem jego niezwykłych talentów obserwacyjnych...Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta. Eseje

Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski

13 znakomitych esejów opowiada dzieje słynnej biblioteki, zapoznaje z jej genezą, rozwojem, wędrówką od Zamku Królewskiego w Warszawie do Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W.I. Wernadskiego w Kijowie...Kopernik i jego świat

Norbert Haliński, Marcin Banaś

Kopernik był nie tylko astronomem, ale także praktykującym medykiem, kanonikiem, prawnikiem, ekonomistą oraz matematykiem. jego rozległe zainteresowania znajdują odzwierciedlenie w katalogu...Botticelli opowiada historię. Malarstwo mistrzów renesansu z kolekcji Accademia Carrara

Mikołaj Baliszewski, M. Cristina Rodeschini

Dwujęzyczny katalog prezentuje siedem arcydzieł ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo oraz najnowsze nabytki Zamku Królewskiego w Warszawie...Pałac pod Blachą.
Zobacz to!

Mariusz Klarecki

Pałac Pod Blachą pozostaje cały czas nieodkrytym i nie do końca poznanym zabytkiem Warszawy. Po części wynika to z jego położenia, ponieważ ściśle przylega do głównego korpusu Zamku Królewskiego, a jego efektowny dziedziniec jest zasłonięty masywną sylwetką biblioteki króla Stanisława Augusta...Uwięziony Geniusz. Giovanni Battista Piranesi

Tomasz Jakubowski

Rzadko się zdarzają grafiki tak niepokojące i intrygujące jak te, które prezentujemy w katalogu wystawy z okazji 300. rocznicy urodzin G.B. Piranesiego. W książce trzy ciekawe eseje Wojciecha Karpińskiego, Jolanty Talbierskiej, Tomasza Jakubowskiego oraz prezentacja niezwykłych prac z cyklu Carceri.Świat polskich Wazów. Eseje

Jacek Żukowski, Zbigniew Hundert

Czas panowania królów z dynastii Wazów to apogeum świetności szlacheckiej republiki, ale też początki jej głębokiego kryzysu. To wtedy dokonały się dramatyczne wydarzenia, które wstrząsnęły podstawami państwa...Informator o zasobie Archiwum Zamku Królewskiego

Beata Gadomska

Publikacja opisuje i systematyzuje bogaty zasób archiwalny Zamku Królewskiego w Warszawie. W skład archiwum wchodzą m.in.: zbiory dokumentów, akt, dokumentacji technicznej, konserwatorskiej i archeologicznej, a także fotografii, filmów i nagrań...Zamek. Zobacz to! /
The Castle. See It!

Tatiana Hardej

Nowoczesny w formie, bogato ilustrowany, niewielki, polsko-angielski album, pełen zaskakujących ujęć zamkowych wnętrz i ekspozycji – uniwersalna pamiątka z wizyty w Zamku Królewskim w Warszawie...Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów

Polska i Europa jagiellońska – sukces czy porażka? Odpowiedzi na to i inne pytania poszukiwali uczestnicy sesji naukowej zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.Rembrandt. Zobacz to! / Rembrandt. See it!

Alicja Jakubowska, Magdalena Królikiewicz

Obrazy Rembrandta z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie tym razem prezentowane w zaskakujących ujęciach, fascynujących detalach, graficznych i malarskich kontekstach...Maria Kazimiera Sobieska (1641–1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury

Publikacja jest próbą zebrania i przedstawienia wyników aktualnych badań nad życiem i działalnością Marii Kazimiery...Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze

Tom prezentuje 20 artykułów i stanowi podsumowanie prowadzonych badań archiwistów, archeologów i historyków. To barwna mozaika z dziejów średniowiecznego Mazowsza.Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku...

Książka przedstawia obraz szlachty w Rzeczypospolitej doby wazowskiej. Jest to obraz różnorodny, bo ukazujący m.in. stosunek społeczeństwa szlacheckiego do imperium osmańskiego, funkcjonowanie sejmów, sejmików, edukację młodzieży szlacheckiej oraz problem kozacki.Abakanowicz. Konfrontacje

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Magdalena Białonowska, Mariusz Klarecki, Marta Kowalewska

Pretekst dla powstania tej publikacji stanowi wystawa „Abakanowicz. Konfrontacje” w Zamku Królewskim w Warszawie...Ludwika Maria Gonzaga (1611–1667). Między Paryżem a Warszawą

Anna Kalinowska, Paweł Tyszka

Portret niezwykłej kobiety, Ludwiki Marii Gonzagi, która u jednych budziła podziw i uznanie, u innych zaś nienawiść...W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej w XVI–XVII w.

Zbigniew Hundert, Tomasz Mleczek

Osiem rozpraw naukowych uznanych historyków doby staropolskiej, nieznane wcześniej informacje o przezbrojeniu husarii w XVI stuleciu z jazdy lżejszej na jazdę ciężką...Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia

Książka jest podsumowaniem dotychczasowych badań nad literaturą piękną i piśmiennictwem doby panowania Zygmunta III i jego synów...Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej

Wojciech Fałkowski, Paweł Tyszka

Koronacja Władysława Łokietka zakończyła blisko dwustuletni okres rozbicia dzielnicowego. Władca niewielkiego księstwa musiał pokonać wielu przeciwników, bo pod swoim zwierzchnictwem zjednoczyć państwo...