Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte
Teresa Kostkiewiczowa

Czwarty tom z serii: „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały”

Krytyczna edycja Memoires króla Stanisława Augusta oraz nowy polski przekład znacznej części umożliwiły ich badawczy ogład, prowadzący do opisu sposobów ich ukształtowania oraz walorów poznawczych i literackich. Książka przynosi analizę warsztatu pisarskiego Memoires, wiodącą do odtworzenia zamiarów twórczych autora, a także jego wizji własnych działań i roli historycznej. Pokazuje też, że jest to dzieło precyzyjnie pomyślane i wykonane, z duża świadomością celów, jakim ma służyć, a także – sztuki pisarskiej wyboru sposobów budowania opowieści i nawiązywania kontaktu z założonych odbiorcą. Charakterystyczna dla tego dzieła swoista varietas dotyczy bogactwa przedstawianej rzeczywistości oraz wielości tonacji opowieści, łączącej dramatyczne napięcie i żartobliwość, humor i autoironie, nuty anegdotyczno-zabawowe i nasycone podniosłą powagą, dotyczące zbiorowości sprawy o wielkiej wadze publicznej i drobne wydarzenia o charakterze osobistym.

Publikacja otrzymała wyróżnienie „Academia 2016” w konkursie na najlepszą publikację akademicką i naukową.

Rok wydania: 2015

ISBN 978-83-7022-220-8

Oprawa miękka

176 stron, ilustracje czarno-białe

Wymiary 19 x 24 cm