Kopernik i jego świat
Norbert Haliński, Marcin Banaś

Kopernik był nie tylko astronomem, ale także praktykującym medykiem, kanonikiem, prawnikiem, ekonomistą oraz matematykiem. jego rozległe zainteresowania znajdują odzwierciedlenie w katalogu – pokazujemy i opisujemy ponad 170 eksponatów z polskich i zagranicznych instytucji.

SPIS TREŚCI

Wojciech Fałkowski: Słowo wstępne

Norbert Haliński, Marcin Banaś: Wprowadzenie

Michał Kokowski: Dokonania Mikołaja Kopernika w astronomii matematycznej i fizycznej

Grzegorz M. Kowalski: Jurysta Mikołaj Kopernik. Dlaczego studia na fakultecie prawniczym uformowały astronoma wszech czasów?

Ryszard W. Gryglewski: Medycyna w czasach Mikołaja Kopernika

Krzysztof Stopka: Uniwersytet Krakowski w czasach Mikołaja Kopernika

Katalog

I. Warszatat astronomiczny

II. Gabinet Kopernika

III. Nauka w sztuce

IV. Medycyna w czasach Kopernika

V. Żywot kanonika

VI. Dynastia Jagiellonów i Akademia Krakowska

VII. Recepcja wizerunku Mikołaja Kopernika

Bibliografia

Wykaz skrótów

Instytucje użyczające obiekty na wystawę

Autorzy i źródła ilustracji

Autorzy not

red. Norbert Haliński, Marcin Banaś

Rok wydania: 2023

ISBN 978-83-7022-311-3

Oprawa miękka

304 strony