Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia

XI tom z serii „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały”

Książka jest podsumowaniem dotychczasowych badań nad literaturą piękną i piśmiennictwem doby panowania Zygmunta III i jego synów. Porusza zagadnienia związane z patronatem polskich Wazów nad literatami i wpływem monarchów na ich twórczość. Ukazuje sposoby, formy oraz zespół toposów, które służyły ludziom pióra do heroizowania i upamiętniania zarówno całej dynastii, jak i poszczególnych jej przedstawicieli. Przedstawia też obraz polskich Wazów w świetle piśmiennictwa niemiecko- i francuskojęzycznego.

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-7022-280-2

Oprawa miękka

Wymiary 23,5 x 16,5 cm