Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze
Redaktorzy: Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski
Spis treści
Strony
Pobierz
Henryk Samsonowicz
Dziedzictwo Piastów mazowieckich
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.1
9 – 16
PDF
Agnieszka Teterycz-Puzio
XIII-wieczni Piastowie mazowieccy – książęta nieudolni czy niedoceniani? Próba oceny
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.2
17 – 34
PDF

Słowa kluczowe

polityka |Krzyżacy |Piastowie |kronika |Mazowsze |książę |rządy |najazd |władca


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Pomorska w Słupsku

Tomasz Nowakowski
Jan Długosz jako kronikarz dziejów piastowskiego Mazowsza (do początku XV w.)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.3
35 – 60
PDF

Słowa kluczowe

informacja |kronika |Długosz |opis |rok |kronikarz


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Tomasz Jasiński
Rola Piastów mazowieckich w handlu hanzeatycko-ruskim na przełomie XIII i XIV w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.4
61 – 90
PDF

Słowa kluczowe

Warszawa |Krzyżacy |droga |Wisła |handel |Toruń |szlak

Janusz Grabowski
Małżeństwa niedynastyczne Piastów mazowieckich w XIV–XV w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.5
91 – 113
PDF
Marek Cetwiński
Czy tylko genealogia? Związki Piastów mazowieckich z Piastami śląskimi
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.6
115 – 126
PDF
Marta Piber-Zbieranowska
Żony Piastów mazowieckich. Znaczenie polityczne księżnych w późnym średniowieczu (XIV–XVI w.)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.7
127 – 140
PDF

Słowa kluczowe

polityka |Piast |pozycja |księżna


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk

Leszek Zygner
Piastowie mazowieccy na stolicach biskupich
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.8
141 – 158
PDF

Słowa kluczowe

Piast |mazowiecki |Dynastia |biskup |stolica |kościelny


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Przemysław Mrozowski
Patronat artystyczny książąt mazowieckich
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.9
159 – 171
PDF
Piotr Lasek
Zamki domeny książęcej na Mazowszu na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.10
173 – 197
PDF

Słowa kluczowe

wieża |budowa |mazowieckie |brama |budynek |dom |zamek


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk

Maciej Trzeciecki,
Zbigniew Polak
Miasta na Mazowszu książęcym – spojrzenie archeologów
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.11
199 – 220
PDF
Rafał Mroczek
Na pograniczu dwóch światów. Refleksje na temat kontaktów handlowych i rozwoju Mazowsza w dobie władztwa Piastów
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.12
221 – 239
PDF

Słowa kluczowe

kultura |zabytki |przedmioty |import |moneta |wpływ |Wschód


INFORMACJE O AUTORZE

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Patrycja Ewa Herod
Działalność ustawodawcza książąt mazowieckich na gruncie prawa karnego (1377–1526)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.13
241 – 252
PDF

Słowa kluczowe

prawo |książę |statut |kara |przestępstwo

Łukasz Włodarski
Nieznana pieczęć biskupa płockiego Henryka Siemowitowica z 1391 r.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.14
253 – 261
PDF
Marcin Hlebionek
Nieznana pieczęć księcia Kazimierza II przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.15
263 – 271
PDF

Słowa kluczowe

pieczęć |sfragistyka |legenda |dokument |książę


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konrad Szuba
Siemowit III i sprowadzenie zakonu augustianów-eremitów na Mazowsze
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.16
273 – 282
PDF

Słowa kluczowe

Warszawa |Augustianie |Siemowit III |klasztor |zakon


INFORMACJE O AUTORZE

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Sobiesław Szybkowski
Korespondencja książąt mazowieckich z radą miasta Gdańska w latach 1466–1526
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.17
283 – 304
PDF

Słowa kluczowe

Gdańsk |dokument |rada |list |korespondencja książąt mazowieckich


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Gdański

Adam Szweda
Mazowiecko-pruskie sądy graniczne po 1466 r.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.18
305 – 314
PDF

Słowa kluczowe

książę |krzyżacki |zakon |mazowiecki |zjazd |sąd


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jarosław Nikodem
Mazowsze w polityce litewskiej 1. połowy XIV w. (do śmierci Giedymina)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.19
315 – 329
PDF
Tomasz Jaszczołt
Ziemie drohicka i bielska pod rządami księcia mazowieckiego Bolesława IV w latach 1440–1444
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2017.7.20
331 – 360
PDF

Słowa kluczowe

ziemia bielska |książę |rządy |Bolesław IV |ziemia drohicka


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk

Wojciech Fałkowski
Aneks
361 – 384
PDF

Słowa kluczowe

urzędnicy |Jagiellonowie |dwór królewski |dworzanie |ceremoniał |życie codzienne na dworze


INFORMACJE O AUTORZE

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum