Ludwika Maria Gonzaga (1611–1667). Między Paryżem a Warszawą
Anna Kalinowska, Paweł Tyszka

IX tom z serii „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały”

Portret niezwykłej kobiety, Ludwiki Marii Gonzagi, która u jednych budziła podziw i uznanie, u innych zaś nienawiść. Swym uporem i energią oddała nieocenione zasługi Rzeczypospolitej i swemu małżonkowi Janowi Kazimierzowi.

Nazywana „wielką mężycą”, znakomicie potrafiła kierować dyplomacją, była nieoceniona w sferze mecenatu artystycznego i kulturalnego. Zdaniem wielu wraz ze śmiercią królowej nastąpiło całkowite fiasko reform ustrojowych w Rzeczypospolitej.

Książka składa się z dziesięciu artykułów napisanych przez renomowanych specjalistów i jest kolejnym tomem z serii „Studia i Materiały”.

Redakcja naukowa: Anna Kalinowska, Paweł Tyszka

Rok wydania: 2019

ISBN 978-83-7022-251-2

Oprawa miękka

306 stron, kolorowe ilustracje

Wymiary 17 x 23,5 cm