Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII–XVIII wieku (1632–1736)
Krzysztof Wiśniewski

III tom z serii „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały”

Książka przedstawia funkcjonowanie urzędu marszałkowskiego koronnego, jednej z najważniejszych instytucji władzy wykonawczej w dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja wnosi wiele istotnych spostrzeżeń na temat funkcjonowania Rzeczypospolitej i jej organów w okresach regnum.

Książka otrzymała nagrodę Varsaviana 2015/2016 w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej.

Rok wydania: 2015

ISBN 978-83-7022-215-4

Oprawa miękka

500 stron, kolorowe ilustracje, aneksy źródłowe, bibliografia

Wymiary 19 x 24 cm