Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta. Eseje
Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski

Biblioteka królewska Stanisława Augusta, uporządkowana zgodnie z najwyższymi obowiązującymi wówczas standardami naukowymi, obejmowała dzieła z wielu dziedzin – od teologii, filozofii, historii politycznej i społecznej, prawa, medycyny po literaturę, sztukę, nauki ścisłe i geografię.

13 znakomitych esejów opowiada dzieje słynnej biblioteki, zapoznaje z jej genezą, rozwojem, wędrówką od Zamku Królewskiego w Warszawie do Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W.I. Wernadskiego w Kijowie.

Wojna na Ukrainie uniemożliwiła pokazanie królewskiego księgozbioru na wystawie w Zamku. Prezentowane eseje pozwalają przynajmniej w części odkryć i poznać monarsze zbiory.

Książka jest kontynuacją serii „Eseje” – pierwszy tom serii został wydany przy okazji wystawy „Świat polskich Wazów”.

SPIS TREŚCI

Wojciech Fałkowski: Słowo wstępne

Angela Sołtys: „Rozwój geniuszu mojego narodu”, czyli o oświeceniowym mecenacie Stanisława Augusta

Alina Dzięcioł: Księgarnia Jego Królewskiej Mości. Dzieje księgozbioru

Przemysław Wątroba: Gmach zamkowej biblioteki Stanisława Augusta w świetle rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Halina I. Koval’čuk: Inkunabuły biblioteki królewskiej – Collectio Regia

Ol’ga P. Stepčenko: Kolekcja rękopisów Stanisława Augusta w zbiorach Instytutu Rękopisu Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W.I. Wernadskiego

Tomasz Jakubowski: Księgozbiór Stanisława Augusta – źródło wiedzy i inspiracji

Małgorzata Biłozór-Salwa: Nieznane rysunki F.A.A. Lohrmanna do opery Axur, król Ormus. Uwagi o bibliotece Stanisława Augusta jako źródle inspiracji

Jolanta Talbierska: Królewski gabinet rycin i woluminy ilustrowane

Monika Rekowska: Rękopis z Velei w bibliotheca regia

Jolanta Talbierska: Prace Giovanniego Battisty i Francesca Piranesich w kolekcji króla Stanisława Augusta

Marta Męclewska: Gabinet starożytności oraz królewska kolekcja numizmatyczna i jej księgozbiór

Ewa Wyka: Nauk wszelakich księgozbiór Stanisława Augusta

Henryk Bartoszewicz: Zbiór geograficzny Stanisława Augusta

Wykaz skrótów

Bibliografia

Spis ilustracji

red. Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski

Rok wydania: 2023

ISBN 978-83-7022-295-6

Oprawa miękka

288 stron