Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku...
Redaktorzy: Anna Kalinowska, Adam Perłakowski, Dariusz Rolnik, Filip Wolański
Spis treści
Strony
Pobierz
Arkadiusz Stasiak
Strach przed wyznawcami islamu w polskich opisach imperium osmańskiego z 2. połowy XVI w..
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.1
17 – 31
PDF

Słowa kluczowe

chrześcijaństwo |Rzeczpospolita Obojga Narodów |Imperium Osmańskie |Turcy |islam |konflikty religijne


INFORMACJE O AUTORZE

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teresa Malinowska
Obraz wojska polsko-litewskiego we francuskich drukach od końca XVI do schyłku XVIII w. Od ideału szlachcica – obrońcy Rzeczypospolitej i chrześcijaństwa – do postulatu wychowania chłopskiego żołnierza obywatela
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.2
33 – 50
PDF
Anna Kalinowska
„Jeden bardzo przykry obowiązek…” Zagraniczne opinie o obronności Rzeczypospolitej w XVI–XVII w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.3
51 – 68
PDF

Słowa kluczowe

Rzeczpospolita Obojga Narodów |obronność państwa |prasa nowożytna |relacje podróżnicze |konflikty zbrojne |zagrożenie państwa |ocena postaw społeczeństwa


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk

Edward Opaliński
Problem zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego w roku 1607
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.4
69 – 84
PDF
Janusz Dorobisz
Z Wołynia nad Bosfor. Mołdawskie przypadki księcia Samuela Koreckiego
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.5
85 – 102
PDF

Słowa kluczowe

Turcja |Samuel Korecki |Mołdawia |Mohyłowie |Aleksander Mohyła |Elżbieta Mohyłowa |wyprawy zbrojne do krajów naddunajskich |śmierć w niewoli


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski

Mariusz Sawicki
W obronie ojczyzny i we własnym interesie. Poselstwo Kazimierza Jana Sapiehy do Moskwy w 1678 r.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.6
103 – 118
PDF

Słowa kluczowe

Jan III Sobieski |polityka bałtycka |Moskwa |poselstwo |Kazimierz Jan Sapieha |Michał Jerzy Czartoryski |Michał Kazimierz Pac |Fiodor III Romanow


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski

Tomasz Ciesielski
Rzeczpospolita wobec wybuchu wojny siedmioletniej jesień 1756–zima 1757
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.7
119 – 139
PDF

Słowa kluczowe

Rzeczypospolita Obojga Narodów |Saksonia |Prusy |wojna siedmioletnia |August III Wettyn |Fryderyk II Hohenzollern |zagrożenie wojenne


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski

Jerzy Urwanowicz
Aktywność Stanisława Żółkiewskiego na sejmach w sprawach obronności państwa (1606–1619)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.8
141 – 152
PDF
Ewa Dubas-Urwanowicz
Polityczny aspekt uchwał poborowych na sejmach koronnych w latach 1519–1572
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.9
153 – 163
PDF

Słowa kluczowe

Sejm |Zygmunt I Stary |Zygmunt II August |uchwały poborowe |projekty refom skarbowych |obronność państwa


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk
Uniwersytet w Białymstoku

Tadeusz Srogosz
Sprawy skarbowo-wojskowe w działalności sejmiku województwa łęczyckiego w XVII w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.10
165 – 178
PDF

Słowa kluczowe

postawa szlachty |podatki |sprawy skarbowo-wojskowe |sejmik łęczycki |wypłata żołdu |hiberna


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki
Polska Akademia Nauk

Przemysław Gawron
Sejmiki koronne wobec żołnierzy cudzoziemskich w armii koronnej za panowania Zygmunta III Wazy
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.11
179 – 192
PDF

Słowa kluczowe

Zygmunt III |obronność państwa |postawa szlachty |wojsko koronne |sejmiki koronne |żołnierze cudzoziemskiego autoramentu |instrukcje sejmikowe |lauda sejmikowe


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artur Gajewski
Szlachta województwa sieradzkiego wobec obronności kraju w latach 1654–1655
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.12
193 – 206
PDF
Mirosław Nagielski
Stanowisko sejmików wiszeńskiego i halickiego wobec cudzoziemców służących w armii koronnej w okresie rządów dwóch ostatnich Wazów (1632–1668)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.13
207 – 230
PDF

Słowa kluczowe

Wazowie |obronność państwa |postawa szlachty |wojsko koronne |sejmik wiszeński |sejmik halicki |żołnierze cudzoziemskiego autoramentu


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Robert Kołodziej
Przedsejmowe legacje królewskie w propagandzie wojennej Jana III Sobieskiego
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.14
231 – 242
PDF

Słowa kluczowe

Jan III Sobieski |sejmiki |propaganda królewska |propaganda wojenna |legacje królewskie |zagrożenie tureckie |podatki


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski

Andrzej Stroynowski
Między patriotyczną deklaracją a realizacją zobowiązań w świetle diariuszy sejmowych z XVIII w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.15
243 – 261
PDF
Witold Filipczak
Wojsko i obronność Rzeczypospolitej na sejmie w 1780 roku
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.16
263 – 280
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław August |Sejm 1780 r. |Departament Wojskowy |obrady sejmowe |obronność państwa |aukcja wojska |żołd


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Dariusz Nawrot
Komitet Wojskowy na Litwie w 1812 r.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.17
281 – 297
PDF
Maciej Franz
Szlachta wobec powstań kozackich w 1. połowie XVII w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.18
299 – 311
PDF

Słowa kluczowe

hetmani koronni |Kozacy |powstania kozackie |postawa szlachty |obronność kraju |wojsko koronne |uniwersały hetmańskie


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Kroll
Rola ideału obrońcy Rzeczypospolitej i jego wpływ na wzrost znaczenia Kozaków w społeczeństwie ziem ruskich wśród kozaczyzny zaporoskiej
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.19
313 – 337
PDF

Słowa kluczowe

obronność państwa |Kozacy |„kozakowanie” |rejestr kozacki |grupy społeczne |ojczyzna |społeczeństwo ziem ruskich |Cerkiew prawosławna |kampanie wojenne


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Marcin Broniarczyk
Postulaty polskich pisarzy renesansowych dotyczące edukacji wojskowej młodzieży szlacheckiej w XVI w. a ówczesna praktyka
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.20
339 – 356
PDF
Aleksandra Skrzypietz
Służba wojskowa królewiczów polskich w XVII w.
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.21
357 – 376
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Zygmunt Waza |służba wojskowa |edukacja wojskowa |polscy królewicze |Jan Kazimierz Waza |Jakub Sobieski |polityka dynastyczna


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marta Kupczewska
„Takie prywatki stoją za trochę publiki”, czyli o ochocie Tomasza Zamoyskiego służenia Rzeczypospolitej w latach 1618–1628
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.22
377 – 395
PDF
Aleksandra Ziober
W trosce o ojczyznę i Dom Sapieżyński. Postawy Lwa Sapiehy z czasów wojny w Inflantach w latach 1627–1629 w świetle korespondencji
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.23
397 – 413
PDF

Słowa kluczowe

korespondencja |wojsko litewskie |Lew Sapieha |Jan Stanisław Sapieha |Dom Sapieżyński |wojna w Inflantach 1627-1629 |hetman wielki litewski |walka fakcji magnackich


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski

Adam Lisek
W obronie świętej wiary katolickiej, wolności i praw Rzeczypospolitej. Obóz stanisławowski w województwie podlaskim w okresie wojny o tron polski (1733–1736)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.24
415 – 446
PDF
Adam Kucharski
Kwestia obrony kraju w gazetach rękopiśmiennych epoki konfederacji barskiej (1768–1772)
DOI: 10.53264/arxregia/SIM.2018.8.25
447 – 462
PDF

Słowa kluczowe

Rosja |konfederacja barska |gazety rękopiśmienne |doniesienia prasowe |propaganda |obrona państwa |wojna polsko-rosyjska


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aneks
463 – 496
PDF