Zmienność Fortuny. Alegorie Hermana Hana
Jacek Tylicki, Jacek Żukowski, Magdalena Górska

Zapraszamy na spotkanie ze sztuką gdańskiego malarza Hermana Hana, którego obrazy wypełnione są aluzjami i jawnymi przestrogami. To nie tylko ciekawe opowieści z życia bogatych sfer patrycjuszy, ale również znakomita okazja do zetknięcia się z niepowtarzalnym fenomenem dawnej kultury mieszczańskiej.

SPIS TREŚCI

Wojciech Fałkowski: Słowo wstępne

Jacek Tylicki, Jacek Żukowski: Chwała i marność świata. Moralizatorskie imaginarium Hana

Magdalena Kinga Górska: Alegorie czasów Hermana Hana

Katalog

Bibliografia

Instytucje użyczające

Autorzy i źródła ilustracji

red. Jacek Żukowski

Rok wydania: 2023

ISBN 978-83-7022-309-0

Oprawa miękka

120 stron