Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek – Sztuka – Kultura”, która odbędzie się 20 września 2024 roku w siedzibie UIK.

Celem konferencji jest próba oceny aktualnej kondycji sztuki, jej celowości i zakresu wykorzystania we współczesnej kulturze. Sztuka obok nauki, moralności i religii to jedna z aktywności podejmowanych przez człowieka, a tym samym jedna z dziedzin kultury. Wymienione tu sfery kultury wzajemnie się przenikają, z tego też względu sztuka pozostaje w relacji z nauką, moralnością i religią.

Udział w konferencji można zgłaszać do 18 kwietnia 2024 roku poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Komitet organizacyjny:
dr Monika Kowalczyk
dr Bożena Prochwicz-Studnicka
dr Maria Szcześniak

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk (Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. UIK (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Józef Bremer SJ (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Paweł Taranczewski (profesor emerytowany Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Więcej informacji na stronie:
https://ignatianum.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-czlowiek-sztuka-kultura