W dniach 18-19 września 2024 roku na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania komunikacji międzyludzkiej we współczesnym świecie".

Konferencja poświęcona będzie interdyscyplinarnemu ujęciu procesu komunikacji interpersonalnej. Przedstawione zostaną podstawowe procesy, struktury, elementy, relacje i mechanizmy komunikacji interpersonalnej – ujęte z perspektywy filozoficznej, fizycznej, psychologicznej i kulturowej. Dyskusji poddane zostaną również uwarunkowania efektywnej komunikacji interpersonalnej i czynniki powodujące jej zaburzanie.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii UIK (dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. Uczelni) oraz Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa (dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK). Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnifecencji Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, dr hab. Tomasza Homy SJ, prof. UIK.

Szczegóły na stronie internetowej IGNATIANUM.