The Polish Journal of Aesthetics

Czasopisma naukowe / The Polish Journal of Aesthetics

Girl in a jacket

Numer: 28 (1/2013)

Redaktorzy: Anna M. Kłonkowska, Paulina Tendera, Leszek Sosnowski

W tomie publikują m.in.: Józef Bremer, Anna Chęćka-Gotkowicz, Bogna Dowgiałło, Janusz Krupiński, Agnieszka Maj, Paweł Możdżyński, Piotr Jan Przybysz, Robert Rogoziecki, Marcin Szulc, Izabela Szyroka...Girl in a jacket

Numer: 27 (3/2012)

Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych

Redaktorzy: Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek

Badanie źródeł proweniencji rabinicznej z kilku powodów nie jest łatwe, ale do studiów nad historią judaizmu, a zwłaszcza jego relacją do chrześcijaństwa, są one nieodzowne...Girl in a jacket

Numer: 26 (4/2012)

Postneokantyzm – ontologizm

Redaktorzy: Barbara Czardybon, Leszek Augustyn, Michał Bohun

Artykuły i eseje zgromadzone w przedkładanym uwadze Czytelnika tomie z perspektywy historycznej i problemowej podejmują namysł nad relacjami pomiędzy niemiecką i rosyjską tradycją filozoficzną na przykładzie nurtów neokantowskiego...Girl in a jacket

Numer: 25 (2/2012)

Redaktorzy: Anna M. Kłonkowska, Józef Tarnowski

W tomie publikują m.in.: Zbigniew Ambrożewicz, Anna Chęćka-Gotkowicz, Magdalena Gajewska, Anna Zofia Jaksender, Cezar Jędrysko, Elżbieta Kal, Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Ługowska, Maria Jolanta Sołtysik, Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska...Girl in a jacket

Numer: 24 (1/2012)

Redaktorzy: Leszek Sosnowski, Józef Tarnowski

W tomie publikują m.in.: Roman Bromboszcz, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Bartosz Gałązka, Anna Zofia Jaksender, Tomasz Misiak, Krzysztof Moraczewski, Roman Nieczyporowski, Paulina Nowak, Lucyna Nyka, Agata Pilecka, Kazimierz Piotrowski, Robert Rogoziecki...Girl in a jacket

Numer: 23 (4/2011)

Przez kultury i cywilizacje

Redaktor: Leszek Sosnowski

Na książkę, którą oddajemy do rąk Czytelnika, składa się wybór artykułów autorstwa współpracowników, uczniów i przyjaciół Andrzeja Flisa. Są tu studia, które powstały z jego inspiracji, są teksty, które zawierają odpowiedzi na zadane przez Niego pytania, są wreszcie rozważania...Girl in a jacket

Numer: 21 (2/2011)

Redaktorzy: Franciszek Chmielowski, Andrzej J. Nowak

W tomie publikują m.in.: Małgorzata Bacińska, Ewa D. Bogusz-Bołtuć, Wacław Branicki, Joanna Hańderek, Carl Humphries, Marcin Krawczyk, Jerzy Luty, Piotr Mróz, Aleksandra Pawliszyn, Leszek Sosnowski, Józef Tarnowski...Girl in a jacket

Numer: 20 (1/2011)

Redaktorzy: Franciszek Chmielowski, Leszek Sosnowski

Co się dzieje ze sztuką? – pytanie postawione w tytule znakomitej książki Jacka Woźniakowskiego, wydanej w 1974 roku, było zadawane wcześniej w dziejach europejskiej kultury wielokrotnie, szczególnie w sytuacjach dla niej przełomowych, kiedy pojawiały się nowe paradygmaty rozumienia świata i nowe sposoby nawiązywania z nim racjonalnych i emocjonalnych więzi...Girl in a jacket

Numer: 19 (2/2010)

Redaktor: Leszek Sosnowski

W tomie publikują m.in.: Maria Bal Nowak, Anna Chęćka-Gotkowicz, Maciej Gutkowski, Olga Anna Jabłonko, Marcin Karas, Anna M. Kłonkowska, Janina Makota, Piotr Mróz, Leszek Polony, Joanna Winnicka-Gburek, Jan Woleński...Girl in a jacket

Numer: 17-18 (2/2009-1/2010)

Redaktorzy: Leszek Sosnowski, Rafał Solewski

Wstępny projekt prezentowanego numeru „Estetyki i Krytyki”, któremu patronowały prof. Anna Zeidler-Janiszewska i dr Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka, przewidywał zainteresowanie się problemem relacji pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na owe relacje dominacji we współczesnej twórczości instalacji i Nowych Mediów...Instytut Filozofii
Grodzka 52
e-ISSN 2544-8242
Uniwersytet Jagielloński
31-044 Kraków