Numer 44 (1/2017)
Redaktor: Iwona Maria Malec
Spis treści
Strony
Pobierz
Magdalena Adamska-Kijko
Lustmord Jenny Holzer jako kontrhegemoniczna praktyka artystyczna
DOI: 10.19205/44.17.1
7 – 23
PDF

Słowa kluczowe

sztuka publiczna |hegemonia |agonistyka |Jenny Holzer |Lustmord

Streszczenie

Celem artykułu jest interpretacja strategii artystycznych wykorzystanych przez Jenny Holzer w pracy Lustmord w kontekście agonistycznej koncepcji polityki Chantal Mouffe. Projekt zrealizowany w 1993 roku jest przykładem podważania dyskursu pamięciowego na temat działań militarnych podczas wojen bałkańskich. Holzer sytuuje przemoc w stosunku do kobiet w centrum strategii wojennej, odbierając tym samym głos zwycięzcom i zwracając go zwyciężonym. Tezą wyjściową jest uznanie, że projekt posiada potencjał kontrhegemoniczny.


INFORMACJE O AUTORZE

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Gabriel Bednarz
Analiza krytyczna podstaw teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka
DOI: 10.19205/44.17.2
25 – 38
PDF

Słowa kluczowe

Leon Chwistek |teoria wielości rzeczywistości |teoria modeli |logika |aksjomatyka |konwencjonalizm |teoria sztuki

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie kilku uwag krytycznych w odniesieniu do podstaw filozofii Leona Chwistka, w tym postulatu zupełności stawianego przezeń każdej prawdziwej teorii filozoficznej, co miałoby negować konwencjonalizm teorii. Poprawność niektórych aksjomatów Chwistka zostaje zakwestionowana. Autor przedstawia aksjomaty dla sześciu rzeczywistości pośrednich oraz obronę interpretacji teoriomodelowej wielości rzeczywistości.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Barbara Białek
Karykatura jako wypowiedź krytyczna w demokratycznej debacie. Przypadek „Charlie Hebdo”
DOI: 10.19205/44.17.3
39 – 54
PDF

Słowa kluczowe

polityka |demokracja |karykatura |wolność wypowiedzi |ikonoklazm |sztuka awangardowa |islam

Streszczenie

W artykule omówiona zostaje skuteczność karykatury politycznej w inicjowaniu społecznego dyskursu na temat wolności słowa w wielokulturowej Europie. Wyeksponowany jest krytyczny potencjał gatunku jako formy artystycznej wypowiedzi oraz awangardowy aspekt przełamywania ograniczeń w traktowaniu wizerunków na styku cywilizacji zachodniej i islamu, co skutkuje nową formą ikonoklazmu. Autorka wskazuje na zadania artysty i sztuki w demokratycznym, wielokulturowym społeczeństwie.


INFORMACJE O AUTORZE

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Jadwiga Hučková
Od prawdy życia po rewoltę estetyczną. Kilka aspektów czechosłowackiej Nowej Fali
DOI: 10.19205/44.17.4
55 – 72
PDF

Słowa kluczowe

czechosłowacka Nowa Fala |czeska Nowa Fala |cinéma-vérité |kultura ludowa |konsumpcjonizm

Streszczenie

Dzięki niepowtarzalnej konstelacji wielu czynników w latach sześćdziesiątych XX wieku w Czechosłowacji mógł zaistnieć prawdziwy „cud filmowy”. Nowa Fala oznaczała przede wszystkim zainteresowanie człowiekiem, warunkami jego egzystencji i samorealizacji. Jednym z najważniejszych problemów podejmowanych przez kino było pytanie o prawdę. Ukazanie prawdy życia stało się rodzajem manifestu zwłaszcza dla takich reżyserów, jak Štefan Uher, Jaromil Jireš, Miloš Forman, Ivan Passer, Jaroslav Papoušek. Wielką indywidualnością był Pavel Juráček, a Věra Chytilová podążała drogą rewolty estetycznej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Monika Weychert-Waluszko
Niewidzialna Zagłada Romów
DOI: 10.19205/44.17.5
73 – 88
PDF

Słowa kluczowe

Romowie |Zagłada Romów |antycyganizm |podporządkowani inni |niewidzialność

Streszczenie

Artykuł jest próbą przybliżenia czynników, które przesądziły o tym, że Zagłada Romów była niewidzialna do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Metaforyczne określenie „niewidzialna Zagłada Romów” może pomóc w zrozumieniu relacji między działaniami aktywistów politycznych i społecznych a romską sztuką współczesną. Artyści romscy postawieni zostali w specyficznej roli – stają się „agentami pamięci”.


INFORMACJE O AUTORZE

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Jakub Górski
„Z mitologii w mit” – wczesna myśl Waltera Benjamina w eseju o Friedrichu Hölderlinie. Od tłumacza
DOI: 10.19205/44.17.6
89 – 95
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Beatrice Hanssen
Dichtermut i Blödigkeit – dwa wiersze Friedricha Hölderlina w interpretacji Waltera Benjamina
DOI: 10.19205/44.17.7
97 – 134
PDF
Paulina Tendera
Review of the Opening of an Exhibition of Works by Nadia Issa, Entitled Ruah
135 – 139
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pobierz cały numer
1 – 144
PDF
Instytut Filozofii
Grodzka 52
e-ISSN 2544-8242
Uniwersytet Jagielloński
31-044 Kraków