Polish Journal of English Studies

Czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej.

Więcej

The Polish Journal of Aesthetics

Kwartalnik filozoficzno-estetyczny wydawany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2001–2017 pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

Więcej

Review of International American Studies

Czasopismo naukowe poświęcone studiom amerykanistycznym, wydawane przez International American Studies Association.

Więcej

Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura

Czasopismo naukowe Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikuje teksty nt. kultury współczesnej.

Więcej

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media

Czasopismo naukowe poświęcone teorii literatury, narracji i kultury, wydawane przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta.

Więcej

Africa Tomorrow

Czasopismo naukowe wydawane przez Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania).

Więcej

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikuje teksty z zakresu nauk humanistycznych.

Więcej

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Publikuje teksty z zakresu nauk społecznych, m.in. prawa, historii, ekonomii.

Więcej

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Ścisłe

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Publikuje teksty z zakresu nauk ścisłych, m.in. medycyny, chemii, fizyki.

Więcej

Zeszyty Naukowe TD UJ. Monografie Humanistyczne

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikuje tomy monograficzne z zakresu nauk humanistycznych.

Więcej