Girl in a jacket

Polish Journal of English Studies

Czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej.
Girl in a jacket

Roczniki Naukowe LSW w Warszawie

Czasopismo naukowe wydawane od 2011 roku przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie.
Girl in a jacket

Przegląd Europejski

Kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Girl in a jacket

The Polish Journal of Aesthetics

Kwartalnik filozoficzno-estetyczny wydawany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2001–2017 pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.
Girl in a jacket

Review of International American Studies

Czasopismo naukowe poświęcone studiom amerykanistycznym, wydawane przez International American Studies Association.
Girl in a jacket

Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura

Czasopismo naukowe Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikuje teksty nt. kultury współczesnej.
Girl in a jacket

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media

Czasopismo naukowe poświęcone teorii literatury, narracji i kultury, wydawane przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta.
Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikuje teksty z zakresu nauk humanistycznych.
Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Publikuje teksty z zakresu nauk społecznych, m.in. prawa, historii, ekonomii.
Girl in a jacket

Africa Tomorrow

Czasopismo naukowe wydawane przez Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania).
Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Ścisłe

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Publikuje teksty z zakresu nauk ścisłych, m.in. medycyny, chemii, fizyki.
Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Monografie Humanistyczne

Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikuje tomy monograficzne z zakresu nauk humanistycznych.