Girl in a jacket

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Pismo publikuje teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Girl in a jacket

Africa Tomorrow

Wydawca: Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania)

Dostępne tomy z lat 2015-2018

ISSN 1821-8083

Girl in a jacket

Anglica. An International Journal of English Studies

Wydawca: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czasopismo naukowe poświęcone literaturoznawstwu, kulturoznawstwu oraz językoznawstwu.

ISSN 0860-5734