Girl in a jacket

Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ

Seria wydawnicza publikowana od 2020 roku przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Girl in a jacket

Wydawnictwo Nowa Strona

Wydawnictwo naukowe o profilu humanistyczno-społecznym (publikacje z zakresu filozofii, kulturoznawstwa, prawa).
Girl in a jacket

Colloquia Russica

Seria wydawnicza publikowana przez Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Girl in a jacket

Perspektywy Ponowoczesności

Seria wydawnicza Ośrodka Badawczego Facta Ficta poświęcona filozofii, kulturze i sztuce końca XX i początku XXI wieku, a także historii literatury.
Girl in a jacket

Frontiers of Nowhere

Seria wydawnicza Ośrodka Badawczego Facta Ficta poświęcona najnowszym zagadnieniom zachodniej humanistyki.
Girl in a jacket

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Elektroniczne archiwum Romana Ingardena to udostępnione w Internecie materiały archiwalne: nieznane prace naukowe filozofa, a także jego korespondencja z naukowcami i przedstawicielami kultury. Projekt realizowany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.