Girl in a jacket

The Polish Journal of Aesthetics

Kwartalnik filozoficzno-estetyczny wydawany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2001–2017 pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.
Girl in a jacket

Review of International American Studies

Czasopismo naukowe poświęcone studiom amerykanistycznym, wydawane przez International American Studies Association.
Girl in a jacket

Przegląd Europejski

Kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Girl in a jacket

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Elektroniczne archiwum Romana Ingardena to udostępnione w Internecie materiały archiwalne: nieznane prace naukowe filozofa, a także jego korespondencja z naukowcami i przedstawicielami kultury. Projekt realizowany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.