Girl in a jacket

The Polish Journal of Aesthetics

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W latach 2001–2017 czasopismo wydawano pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

e-ISSN 2544-8242

Girl in a jacket

Review of International American Studies

Wydawca: International American Studies Association

ISSN 1991-2773
e-ISSN 1991-2773

Girl in a jacket

Przegląd Europejski

Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 1641-2478
e-ISSN 2657-6023

Girl in a jacket

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Materiały archiwalne: teksty naukowe, odczyty, korespondencja.