Girl in a jacket

The Polish Journal of Aesthetics

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwartalnik filozoficzno-estetyczny, w latach 2001–2017 wydawany pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

e-ISSN 2544-8242