Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Czasopisma naukowe / Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Girl in a jacket

Numer: 25 (2/2019)

Wyobraźnia, podświadomość, surrealizm

Redaktorzy: Maria Sztuka, Zofia Małysa-Janczy, Dorota Czerkies, Agnieszka Ścibior, Damian Herda, Alicja Lasak
Girl in a jacket

Numer: 24 (1/2019)

Tradycja i nowoczesność

Redaktorzy: Katarzyna Kurowska, Dorota Czerkies, Karolina Wanda Olszowska, Maria Sztuka, Joanna Świt, Joanna Stożek, Fryderyk Kwiatkowski, Alicja Lasak, Agnieszka Ścibior, Agata Pawlina, Zofia Małysa-Janczy, Ewelina Tkacz
Girl in a jacket

Numer: 23 (4/2018)

Scandinavian Studies

Redaktor: Joanna Stożek
Girl in a jacket

Numer: 22 (3/2018)

Redaktor: Joanna Stożek
Girl in a jacket

Numer: 21 (2/2018)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Ewa Modzelewska, Iga Łomanowska, Joanna Świt, Damian Herda, Zofia Małysa, Danuta Światłoń, Marcin Maślanka, Alicja Kosterska, Monika Sagało, Natalia Cichoń, Elżbieta Pawłowska, Joanna Stożek
Girl in a jacket

Numer: 20 (1/2018)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Joanna Świt, Damian Herda, Zofia Małysa, Danuta Światłoń, Marcin Maślanka, Alicja Kosterska, Monika Sagało
Girl in a jacket

Numer: 19 (4/2017)

Redaktorzy: Natalia Cichoń, Fryderyk Kwiatkowski, Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Joanna Stożek, Danuta Światłoń
Girl in a jacket

Numer: 18 (3/2017)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska
Girl in a jacket

Numer: 17 (2/2017)

Redaktorzy: Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Fryderyk Kwiatkowski, Joanna Stożek, Taras Leshkovych
Girl in a jacket

Numer: 16 (1/2017)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Krzysztof Popek
Girl in a jacket

Numer: 15 (4/2016)

Redaktorzy: Ewa Modzelewska, Iga Łomanowska, Krzysztof Popek
Girl in a jacket

Numer: 14 (3/2016)

Redaktorzy: Fryderyk Kwiatkowski, Ewa Modzelewska, Iga Łomanowska
Girl in a jacket

Numer: 13 (2/2016)

Redaktorzy: Iga Łomanowska, Ewa Modzelewska, Iwona Boruszkowska, Natalia Cichoń, Alicja Kosterska, Fryderyk Kwiatkowski
Girl in a jacket

Numer: 12 (1/2016)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Iga Łomanowska, Krzysztof Popek, Fryderyk Kwiatkowski
Girl in a jacket

Numer: 11 (2/2015)

Redaktorzy: Iwona Boruszkowska, Natalia Cichoń, Alicja Kosterska, Marcin Lubecki, Taras Leshkovych, Iga Łomanowska
Girl in a jacket

Numer: 10 (1/2015)

Redaktorzy: Alicja Kosterska, Marcin Lubecki, Katarzyna Peplinska, Jakub Rogulski
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9469
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyhumanistyczne@gmail.com
p-ISSN 2299-1638