Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Czasopisma naukowe / Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9469
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyhumanistyczne@gmail.com
p-ISSN 2299-1638