Numer 23 (4/2018)
Numer 22 (3/2018)
Numer 21 (2/2018)
Numer 20 (1/2018)
Numer 19 (4/2017)
Numer 18 (3/2017)
Numer 17 (2/2017)
Numer 16 (1/2017)
Numer 15 (4/2016)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9213
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
spoleczneznuj@gmail.com
p-ISSN 2299-2383