Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne

Czasopisma naukowe / Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9213
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
spoleczneznuj@gmail.com
p-ISSN 2299-2383