Dokument Pobierz
NOTA O GHOSTWRITINGU PDF
FORMULARZ RECENZJI PDF
OŚWIADCZENIE DLA AUTORÓW PDF
WYMOGI EDYTORSKIE PDF
PROCEDURA RECENZOWANIA PDF
Dokument Pobierz
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
2012 PDF
2011 PDF
2010 PDF

Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach serii ścisłej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są teksty z różnych dyscyplin mieszczących się w ramach nauk ścisłych, głównie medycyny, chemii, fizyki i biologii.

Na łamach czasopisma publikujemy: 

  • artykuły naukowe, 
  • opracowania będące wynikiem badań empirycznych, 
  • raporty i komunikaty, 
  • recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny, 
  • sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów. 

Kontakt z redakcją: scislezntduj@gmail.com

Adres redakcji: ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Index Copernicus International
http://www.indexcopernicus.com/
Nauki Humanistyczne: ICV 2015 - 56,21
Nauki Społeczne: ICV 2015 - 53,39
Nauki Ścisłe: ICV 2015 - 54,75

e-Publikacje Nauki Polskiej
http://www.epnp.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/

Google Scholar
http://scholar.google.pl/

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CeON
http://repozytorium.ceon.pl/

Polska baza cytowań POL-index
http://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp

Portal naukowy Academic Journals
http://academic-journals.eu

Polish Scientific Journals Database
http://psjd.icm.edu.pl/psjd/browse/articles-psjd.action

 

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” powstały w 2010 roku. Powołano do istnienia trzy serie tematyczne: humanistyczną, społeczną i ścisłą, które wydawane były jako półrocznik. W skład komitetu założycielskiego czasopisma weszli: Anna Bogdali (red. prowadząca serii ścisłej), Joanna Dziadowiec (red. prowadząca serii humanistycznej), Anna Kowalcze-Pawlik (seria humanistyczna), Marcin Lubecki (zastępca red. naczelnej), Rafał Opulski (seria społeczna), Paulina Tendera (red. naczelna), Krystyna Wajda (red. prowadząca serii społecznej), Aleksandra Wilczura (seria społeczna), Anna Wrońska (seria humanistyczna).

Pierwotnie wydawana była wyłącznie wersja elektroniczna „Zeszytów”, końcem roku wybrane teksty drukowano w Roczniku, którego dwa numery dostępne są na naszej stronie. Od numeru czwartego wszystkie tomy ukazują się zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Od 2013 roku nasze czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redaktorzy naczelni:

2010–2012 – Paulina Tendera
2012–2016 – Marcin Lubecki
2017 – Arkadiusz Nyzio
2017–2018 – Ewa Modzelewska

Redaktorzy prowadzący serii nauk ścisłych:

2010–2012 – Anna Bogdali
2013–2016 – Klaudyna Śpiewak
2016 – Wojciech Tomczyk
2017 – Magdalena Olbert
2017–2018 – Agnieszka Proszewska

ZESZYTY NAUKOWE TD UJ. NAUKI ŚCISŁE

ul. Czapskich 4/14

31-110 Kraków

scislezntduj@gmail.com

 

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadzący

Agnieszka Proszewska
scislezntduj@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Anna Bogdali

Yuliya Chykunova

Patryk Kasza

Joanna Luc

Magdalena Olbert

Agnieszka Proszewska

Anna Sulima

Stanisław Szufa 

Klaudyna Śpiewak

Wojciech Tomczyk

Przewodniczący rady naukowej

Prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Członkowie rady naukowej

Dr Denys Azarov, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Prof. Martin Bier, East California University

Prof. dr hab. Andriy Boyko, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Prof. Hugh J. Byrne, FOCAS Research Institute, Dublin Institute of Technology

Dr hab. Adrián Fábián, University of Pécs

Prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Herbert Jacobson, Linköping Universitet

Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr Miklós Kiss, University of Groningen

Prof. Erdenhuluu Khohchahar, Kyoto University

Prof. dr hab. Andrzej Kotarba, Uniwersytet Jagielloński

Dr Oleksiy Kresin, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Prof. dr hab. Marta Kudelska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tomasz Mach, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński

Dr Kristin McGee, University of Groningen

Prof. dr hab. Karol Musioł, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Biderakere E. Rangaswamy, Bapuji Institute of Engineering and Technology

Dr Melanie Schiller, University of Groningen

Prof. dr hab. Jacek Składzień, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Luigia di Terlizzi, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Matthias Theodor Vogt, Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen

Numer bieżący
18 (1/2019)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X