Numer 18 (1/2019)
Numer 17 (2/2018)
Numer 16 (1/2018)
Numer 15 (2/2017)
Numer 14 (1/2017)
Numer 13 (2/2016)
Numer 12 (1/2016)
Numer 11 (2/2015)
Numer 10 (1/2015)
Numer 9 (2/2014)
Numer 8 (1/2014)
Numer 7 (2/2013)
Numer 6 (1/2013)
Numer 5 (2/2012)
Numer 4 (1/2012)
Numer 3 (2/2011)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X