Numer 17 (2/2018)
Numer 16 (1/2018)
Numer 15 (2/2017)
Numer 14 (1/2017)
Numer 13 (2/2016)
Numer 12 (1/2016)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X